Gå direkt till innehåll

Ämnen: Sociala frågor

Socialnämnden återrapporterar förbättringsåtgärder till IVO

Socialnämnden återrapporterar förbättringsåtgärder till IVO

Socialnämnden återrapporterar förbättringsåtgärder efter Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut i tillsynen av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre. Detta är en del av IVO:s nationella tillsyn som i maj månad resulterade i ett åtgärdsbeslut för socialnämnden.
— Det är alltid positivt med tillsyn och det är en del i arbetet med att förbättra och utveckla våra ver

Visa mer

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Svalövs kommun
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
Sweden