Gå direkt till innehåll
Biobensin ger snabbare klimatomställning

Pressmeddelande -

Biobensin ger snabbare klimatomställning

– Nestes besked om att man kommer att producera biobensin öppnar för en liknande utveckling på bensinmarknaden som vi sett på dieselmarknaden med HVO-diesel. Vi kommer att kunna höja kvoterna för bensin inom reduktionsplikten snabbare än man hittills räknat med. Nu skapas också ytterligare möjligheter att göra laddhybriderna till verkliga miljöbilar genom att driva dem med förnybar bensin istället för med fossilt bränsle. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

– Nestes besked och uttalanden från andra drivmedelsproducenter visar att vi har mycket goda möjligheter att nå klimatmålet för transportsektorn till 2030 och ett fossilfritt transportsystem kort därefter. Nestes besked aktualiserar också andra viktiga frågor inom klimatpolitiken för transportsektorn.

– Tankarna om att förbjuda bilar med förbränningsmotorer måste överges och växlas till krav på att inga hälsofarliga utsläpp tillåts. Bilar som drivs med rena biodrivmedel har ofta lika låg eller lägre total klimatpåverkan än bilar som drivs med el eller vätgas. Laddhybrider med förnybart drivmedel är den lösning där resurserna kan räcka längst enligt en nyligen publicerad vetenskaplig artikel av professorerna Öivind Andersson och Pål Börjesson vid Lunds Universitet. Styrmedlen bör vara teknikneutrala och styra mot lägsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.

– Inriktningen av EU:s regelverk måste utgå från klimatpåverkan i hela livscykeln, well-to-wheel, och inte från utsläppet från avgasröret, som är den nuvarande inriktningen. Det är en politik som slår ut klimatsmarta lösningar med olika typer av förnybara drivmedel. Det är också en politik som inte tar hänsyn till hur batterier och el produceras, trots att det har stor klimatpåverkan.

– Sammantaget är det nu en mycket hoppfull utveckling vi ser med förnybar diesel, bensin, etanol, biogas och elektricitet. Vi har en flora av goda lösningar för att klara framtidens transportbehov, avslutar Gustav Melin.

För ytterligare upplysningar kontakta Svebios vd Gustav Melin, tel 070-524 44 00 eller Svebios biodrivmedelsexpert Tomas Ekbom, tel 0702-761578

Ämnen

Kategorier


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kontakter

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 81
Tomas Ekbom

Tomas Ekbom

Presskontakt Programdirektör BioDriv, biodrivmedel, biooljor, bioraffinaderier 070 276 15 78

Relaterat innehåll

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm