Gå direkt till innehåll
Inom bonus-malus har man inte heller ställt krav på att hybridbilar ska använda förnybart bränsle när de inte körs på el. Systemet har också haft en fördelningspolitisk slagsida. Foto: Pixabay
Inom bonus-malus har man inte heller ställt krav på att hybridbilar ska använda förnybart bränsle när de inte körs på el. Systemet har också haft en fördelningspolitisk slagsida. Foto: Pixabay

Pressmeddelande -

Effektivare klimatstyrning utan bonus-malus

Det är bra att regeringen avvecklar bonus-malus för nya bilar. Bonus-malus har inte gett en effektiv klimatstyrning och är i grunden ett orättvist styrmedel.

Regeringen måste nu gå vidare och lika skyndsamt ta bort malus. Det vill säga beskattningen av nya bilar med förbränningsmotor. För att minska utsläppen ska beskattningen ligga på bränslet och inte på bilen.

– Bilar går på antingen förnybara eller fossila bränslen och bara de fossila orsakar klimatproblem. För en effektiv klimatpolitik måste därför regeringen justera reduktionsplikten så att man minskar användningen av fossil bensin och diesel utan alltför höga kostnader för bilisterna, säger Gustav Melin, vd för Svenska Bioenergiföreningen, som kommentar till regeringens förslag att avveckla bonus-malus.

Lägre utsläpp med biodrivmedel

Regeringen påstår att man vill vara smart och effektiv. Om man ökar utbudet av biodrivmedel som produceras i Sverige får vi både ett bättre säkerhetspolitiskt läge och lägre kostnader för drivmedel.

Om man snabbt vill minska utsläppen från trafiken är byte av bränsle från fossil bensin och diesel till biodrivmedel den bästa vägen.

Det bekräftas också av Trafikverkets redovisningar. Tack vare ökad användning av biodrivmedel sjönk koldioxidutsläppen från trafiken 2021, trots kraftigt ökad trafikvolym när ekonomin återhämtade sig från pandemin.

Bonus-malus en ineffektiv metod

  – Riksrevisionens granskning visade 2020 att bonus-malus är en dyr och ineffektiv metod att minska utsläppen från vägtrafiken. Svebio har i återkommande remissvar pekat på bristerna i bonus-malus och föreslagit att systemet avvecklas, säger Gustav Melin.

  Bonus-malus är inte ett teknikneutralt styrmedel och har ensidigt gynnat elbilar, men straffbeskattat bilar som drivs med rena biobränslen, exempelvis dieselbilar som körs på ren biodiesel, som HVO100. Ur ett livscykelperspektiv har en sådan bil lägre klimatpåverkan än en ren elbil.

  För ytterligare information kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier


  Svebio, Svenska Bioenergiföreningen är branschorganisation som verkar för ökad användning av bioenergi. Vi har i dag cirka 300 medlemmar, som är aktiva inom jordbruk, skogsnäring, fjärrvärme, transportsektorn samt bygg och fastighet. Svebio grundades 1980. www.svebio.se

  Kontakter

  Kjell Andersson

  Kjell Andersson

  Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87
  Tomas Ekbom

  Tomas Ekbom

  Presskontakt Programdirektör BioDriv, biodrivmedel, biooljor, bioraffinaderier 070 276 15 78

  Relaterat innehåll

  Vi vill öka användningen av bioenergi

  Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

  Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
  Kammargatan 22
  111 40 Stockholm