Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gemensam elcertifikatsmarknad med Norge - hur påverkas biokraft och vindkraft?

Pressinbjudan - Svebio-seminarium på Tekniska Museet 13 januari

Den preliminära elstatistiken vid årsskiftet visar på kraftigt ökad roll för elproduktionens ”tredje ben” – ny förnybar el från biokraft och vindkraft. En fortsatt kraftig ökning för biokraft är en del av den 22-procentiga ökningen för ”övrig värmekraft” (biokraften redovisas inte separat). Många nya kraftvärmeverk för biobränsle har tagits i bruk under året, och den installerade effekten för biokraft har ökat med 1900 megawatt de senaste tio åren enligt Svensk Energi.  Vindkraften ökade med hela 40 procent under förra året.

Men hur ska det gå för ”det tredje benet" under de kommande åren? Den svenska regeringen har kommit överens med Norges regering om att införa ett gemensamt elcertifikatsystem för de båda länderna. I Norge finns en hel del vattenkraft som kan byggas ut även utan särskilt stöd. Kommer svensk biokraft och vindkraft att slås ut av norsk vattenkraft? Och hur kommer den utvidgade marknaden att påverka priset på certifikaten?

De här frågorna, och många andra aspekter på elcertifikat, kommer att belysas vid ett seminarium som Svebio anordnar den 13 januari på Tekniska Museet i Stockholm.

Vid seminariet medverkar ledande experter på elcertifikat och utbyggnad av förnybar elproduktion.

Seminariet är öppet för massmedia. För fullständigt program och anmälan, se Svebios hemsida www.svebio.se

Där kan du också hitta Svebios remissvar om gemensam elcertifikatmarknad med Norge.

För ytterligare upplysningar kontakta Kjell Andersson tel 070-4417192 eller Joachim Skoogberg 070-3445304

Ämnen

Kategorier


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kontakter

Anna Törner

Anna Törner

Presskontakt VD 070-298 69 36
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87
Tomas Ekbom

Tomas Ekbom

Presskontakt Programdirektör BioDriv, biodrivmedel, biooljor, bioraffinaderier 070 276 15 78
Anders Haaker

Anders Haaker

Presskontakt Chefredaktör Bioenergi 08-441 70 95
Johnny Kjellström

Johnny Kjellström

Presskontakt Näringspolitisk chef 072-148 28 70

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen

Kammargatan 22
111 40 Stockholm