Gå direkt till innehåll
Foto: Gustav Melin
Foto: Gustav Melin

Pressmeddelande -

Klimatbudget med begränsad klimatnytta

Regeringens budget innehåller enligt egen utsago omfattande satsningar på klimatnytta. Enligt Svebios analys har emellertid åtgärderna begränsad klimatnytta.

– Det ger exempelvis ingen ytterligare klimatnytta att lägga 1,1 miljarder kronor på att subventionera elbussar eftersom i stort sett alla bussar i kollektivtrafik redan går på fossilfria drivmedel. I de fall elbussar ersätter biogasbussar ökar sannolikt klimatpåverkan, eftersom biogasproduktionen kan eliminera metangasutsläpp medan batteritillverkning ofta sker med insats av fossil energi. Regeringen borde redovisa den verkliga klimateffekten av elbusspremien ur ett livscykelperspektiv. Det menar Gustav Melin, vd i Svebio, med anledning av årets budgetproposition.

– Produktionsstödet till biogas är bra. Men det behövs också upphandling av biodrivmedelsproduktion från skogsråvara. Då kommer företagen att investera i svensk produktion och kostnaderna för produktion av biodrivmedel kan hållas nere så att priserna vid pumpen inte stiger från dagens nivå. De stöd som kan ges via Klimatklivet är inte tillräckliga för de stora projekt som behöver genomföras för att ta vara på svensk cellulosabaserad råvara och producera biodrivmedel för de ökande behoven inom reduktionsplikten.

– Regeringen föreslår fortsatt omfattande stöd till laddinfrastruktur för elbilar. Det kan vara rimligt att staten tar på sig vissa kostnader för att tanka bilar med el, även om tankning i huvudsak borde vara en kostnad för bilägaren. Men var finns det konverteringsbidrag som utlovats för att kunna bygga om befintliga fossila bilar till biogas- eller etanoldrift? För att klara klimatmålet i transportsektorn behövs både elektrifiering och ökad användning av biodrivmedel, både i befintliga och nya fordon, avslutar Gustav Melin.

För ytterligare kommentarer kontakta, Gustav Melin tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192.

Ämnen

Kategorier


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Presskontakt

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 81
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87

Relaterat innehåll

Relaterade event

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm