Gå direkt till innehåll
Om biogasbil inte är miljöbil borde också djur klassas som ohållbara

Pressmeddelande -

Om biogasbil inte är miljöbil borde också djur klassas som ohållbara

– Regeringens förslag om att inte betrakta biogasbilar som miljöbilar är både ologiskt och obegripligt och bör inte läggas fram för riksdagen. Istället måste miljöbilsdefinitionen vidgas till att omfatta alla bilar som ger stor klimatnytta, inklusive dieselbilar som går på ren biodiesel och etanolbilar. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i samband med att Svebio lämnat in ett remissyttrande om ett regeringsförslag om upphandling av miljöbilar inklusive förslag till ändrad miljöbilsdefinition.

– Regeringen anpassar sig till ett förslag från EU som ensidigt gynnar el- och vätgasfordon och utgår från nollutsläpp från avgasröret. Men idén om att fordon inte får avge koldioxid är lika absurd som att inte tillåta djur att andas ut koldioxid. Varken fordon som går på biodrivmedel från växter eller djur som äter växter ökar halten koldioxid i atmosfären eftersom växter som blir biodrivmedel eller föda nyligen tog upp lika mycket koldioxid ur atmosfären som sedan förbränns i en motor eller i kroppen.

Den svenska politiken måste utgå från att vi behöver både elbilar och bilar som drivs med biodrivmedel. Alla olika typer av fordon och bränslen behövs för att klara det ambitiösa svenska målet för minskade utsläpp från trafiken.

Att utesluta biogasbilar ur miljöbilsdefinitionen strider också mot den svenska biogaspolitiken, där staten gett omfattande stöd för produktion, uppgradering och till tankstationer.

Politiken är motsägelsefull även i andra avseenden. Med elbusspremien gynnar staten elbussar som slår ut biogasbussar och bussar som drivs med andra biodrivmedel. Det ger ingen klimatnytta. Biogasbilar och biogasbussar har bättre klimatprestanda än elbilar och elbussar om man ser till hela livscykeln och tar hänsyn till tillverkning av fordon och batterier och dessutom räknar med minskade metanutsläpp från gödsel och avfall som används som råvara för biogasen.

Läs Svebios remissyttrande

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin 070-5244400 eller Kjell Andersson 070-4417192.

Ämnen

Taggar


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Presskontakt

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 80
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87

Relaterade nyheter

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm