Gå direkt till innehåll
EU-kommissionens rapport visar att konventionella biodrivmedel svarar för nästan hela klimatgasreduktionen. Foto: Pixabay
EU-kommissionens rapport visar att konventionella biodrivmedel svarar för nästan hela klimatgasreduktionen. Foto: Pixabay

Pressmeddelande -

EU missar klimatmålet i transportsektorn – men Sverige är särklassigt bäst i EU

EU-länderna ser ut att missa det blygsamma målet för förnybar energi i transportsektorn 2020. Det framgår av EU-kommissionens rapport 26 oktober om uppfyllandet av Bränslekvalitetsdirektivet 2019.

Rapporten visar också att konventionella biodrivmedel svarar för nästan hela klimatgasreduktionen. 2019 stod biodrivmedel för 5,6 procent av drivmedlen på marknaden medan bara 0,01 procent var el i vägtrafiken. Biodrivmedlen gav alltså 500 gånger så stor klimatnytta som elbilar 2019.

Målet i Bränslekvalitetsdirektivet är att klimatpåverkan från drivmedel ska minska med 6 procent från 2010 till 2020. Det fanns också ett delmål på 4 procents minskning till 2017.

Sverige och Finland i toppen

Bara Sverige och Finland hade 2019 nått upp över 2020-målet och de flesta EU-länder klarade inte delmålet 2017. Sverige ligger särklassigt högre än alla andra EU-länder, och Finland ligger på andra plats strax över målnivån (se nedan diagram).

Reductions in GHG intensity of fuels achieved by EU fuel suppliers in Member States, 2010-2019 (Source: EEA).
Reductions in GHG intensity of fuels achieved by EU fuel suppliers in Member States, 2010-2019 (Source: EEA). Foto: Print screen

– Siffrorna från EU-kommissionen bekräftar att EU:s klimatpolitik på transportområdet är ett stort misslyckande. Man lyckas inte ens nå upp till det mycket blygsamma målet 2020 på en minskad klimatpåverkan med 6 procent. Sverige har klarat nära 20 procent med en ordentlig satsning på biodrivmedel, konstaterar Gustav Melin, vd i Svebio.

Sverige sätter ribban

EU-kommissionen föreslår i Fit for 55-paketet att målet för 2030 ska vara 13 procent reducerad klimatpåverkan i transportsektorn. Det svenska målet är en reduktion med 70 procent.

– EU-kommissionen bedriver en politik som begränsar användningen av biodrivmedel, särskilt från jordbruksgrödor, och ensidigt gynnar elektrifiering och vätgas. Konsekvensen har hitintills blivit en ytterst liten klimatnytta och att hela unionen är kvar i samma beroende av importerade fossila bränslen som tidigare. Detta samtidigt som vi lägger ner åkermark i Europa. År 2019 stod fossila drivmedel för 94,4 procent av alla drivmedel i EU och det är en mycket långsam utveckling, säger Gustav Melin.

Läs EU-kommissionens rapport om bränslekvalitetsdirektivet här.

För ytterligare information kontakta Gustav Melin, tel: 070-5244400 eller Kjell Andersson, tel: 070-4417192.

Ämnen

Kategorier


Svebio, Svenska Bioenergiföreningen är branschorganisation som verkar för ökad användning av bioenergi. Vi har i dag cirka 300 medlemmar, som är aktiva inom jordbruk, skogsnäring, fjärrvärme, transportsektorn samt bygg och fastighet. Svebio grundades 1980. www.svebio.se

Kontakter

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 81
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87

Relaterat innehåll

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm