Gå direkt till innehåll
​Pressinbjudan: Frukostseminarium 12 februari om Sveriges första biojetproduktion och nya investeringar i svensk produktion av biodrivmedel

Pressmeddelande -

​Pressinbjudan: Frukostseminarium 12 februari om Sveriges första biojetproduktion och nya investeringar i svensk produktion av biodrivmedel

Första svenska fabriken för skogsbaserad biojet är möjlig inom något år. Testflygningar och industriell uppskalning är planerade vid ett massabruk. 

LTU Luleå Tekniska Universitet med partners redovisar ett demo-projekt.

Klimatåtgärder är högaktuella där riksdagen tagit beslut om reduktion av utsläppen från transportsektorn till 2030. Sverige står inför tiotals miljarder kronor i investeringar för svensk produktion vid bioraffinaderier. Svebio presenterar nya förslag på hur detta kan underlättas.

Det pågår en het debatt om klimatet och i synnerhet transportsektorns utsläpp. Vissa debattörer påstår att det bara finns begränsad tillgång till biobränsle för flyg, och att drivmedlet blir väldigt dyrt. Svebios ”Färdplan Bioenergi” visar att svensk åker- och skogsbiomassa räcker för att klara svenska transportbehov till en rimlig kostnad. Dessutom utgör svenska skogsrester en strategisk och delvis outnyttjad resurs. Svensk industri har stora affärsmöjligheter till inhemsk produktion av skogsbaserade biodrivmedel.

Svenska teknologier utvecklas, stora bioraffinaderi-projekt pågår – industrin är redo att möta riksdagens klimatmål. Men hur ska dessa fabriker finansieras? Vad behövs för att den svenska produktionen ska bli verklighet?Nu redovisas två projekt finansierade av Energimyndigheten och Vinnova.

Kom och lyssna till ledande industri-experter och politiker i panelsamtal med Mattias Bäckström Johansson, Riksdagsledamot och Energipolitisk talesperson för Sverigedemokraterna och Birger Lahti, Riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Konferensen är öppen för media utan kostnad. Vi vill gärna att du som journalist registrerar dig och anmäler om du önskar delta. Det är begränsat antal platser.

Gör din anmälan online på Svebio.se (med fullständigt program)

Tid: onsdag 12 februari 2020 kl. 08.30 – 10.00 (frukost serveras från kl. 08.00)
Plats: Svea Konferens, Holländargatan 10, Stockholm.

Moderator är Tomas Ekbom, programdirektör BioDriv vid Svebio.

För mer information, kontakta Tomas Ekbom, seminarieansvarig, 070-276 1578 eller Kjell Andersson, kommunikationschef, 070-441 7192

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Presskontakt

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 81
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87
Tomas Ekbom

Tomas Ekbom

Presskontakt Programdirektör BioDriv, biodrivmedel, biooljor, bioraffinaderier 070 276 15 78
Anders Haaker

Anders Haaker

Presskontakt Chefredaktör Bioenergi 08-441 70 95

Relaterat innehåll

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm