Gå direkt till innehåll
Svebio menar att det finns gott om biobränslen som kan täcka energibehoven under de kommande 15-20 åren. Foto: Pixabay
Svebio menar att det finns gott om biobränslen som kan täcka energibehoven under de kommande 15-20 åren. Foto: Pixabay

Pressmeddelande -

Rekordhöga skogsflispriser på den baltiska bioenergimarknaden

På tisdagen 5 oktober noterades de högsta skogsflispriserna någonsin på International Biomass Exchange Baltpool, IntBEX.

Genomsnittspriset för kontrakt av en veckoleverans till värmeverk och kraftvärmeverk i Litauen är 204,22 kronor per megawattimme. Det är en uppgång på 2,6 procent från föregående veckans notering på 199,05 kronor per megawattimme. Dagens omsättning av de aktuella kontrakten är 69 860 megawattimmar, vilket motsvarar 14,2 miljoner kronor.

– De ökade elpriserna och högre kostnaderna för utsläppsrätter gör att efterfrågan på biobränslen ökar, säger Gustav Melin, vd på Svebio.

Energiföretagen byter strategi

Det går inte helt att översätta prisuppgången i Baltikum till övriga Norden eller Sverige, men marknaderna hänger ihop och även här ökar efterfrågan på bränsleflis. Fjärrvärmeföretagen byter från att använda värmepannor till anläggningar som har turbin för att nyttja det höga elpriset. När bolagen producerar el ökar flisanvändningen med nära 50 procent. Kontrakt som avser längre perioder tecknas till ett högre pris.

– Det är glädjande att den europeiska klimatpolitiken äntligen börjar fungera, och att det blir dyrare att släppa ut koldioxid. Priset på utsläppsrätter har dubblats sedan i fjol och tiofaldigats på fyra år. Detta efter att vi haft nästan 15 år av en utsläppshandel som knappt spelat någon roll. Det förklarar varför företagen var oförberedda på prisuppgången som startade i våras, menar Gustav Melin.

Stor efterfrågan på biobränslen i vinter

Svebio räknar med att det kommer bli en stor efterfrågan på biobränslen i hela Europa den kommande vintern, när företagen ska försöka byta bränsle i befintliga pannor.

– Den svenska metoden med koldioxidskatt som successivt höjs under lång tid är en bättre metod för energiomställningen, lika så den litauiska metoden där man bytt bränsle i kraftvärmeverk under tio år. I båda länderna har man sänkt sina uppvärmningskostnader samtidigt som man bytt till förnybar bioenergi i nästan hela värmesektorn, säger Gustav Melin.

I Europa ökar nu utsläppskostnaderna från en låg nivå – därför kommer det bli onödigt dyrt under den kommande vintern.

Kan täcka behoven för två decennier

Svebio menar att det finns gott om biobränslen som kan täcka energibehoven under de kommande 15-20 åren. Sannolikt även under en ännu längre period. Men bränsleleverantörerna behöver hinna förbereda sig för att skala upp produktionen.

Den svenska bränslesituationen är särskilt god då vi har mycket biprodukter som spån och bark från skogsindustrin. Även skadorna från barkborreangrepp har ökat volymerna skog av sämre kvalitet som måste gå till energianvändning.

– Vi har haft en för låg efterfrågan på biobränsle i flera år. Det har varit svårt att överleva som flisentreprenör. Förhoppningsvis kan den ökade efterfrågan i Europa också göra att den svenska skogsflisproduktionen kan öka igen efter tio år av nedgång, säger Gustav Melin.

För ytterligare information kontakta Gustav Melin tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192.

Ämnen

Kategorier


Svebio, Svenska Bioenergiföreningen är branschorganisation som verkar för ökad användning av bioenergi. Vi har i dag cirka 300 medlemmar, som är aktiva inom jordbruk, skogsnäring, fjärrvärme, transportsektorn samt bygg och fastighet. Svebio grundades 1980. www.svebio.se

Kontakter

Gustav Melin

Gustav Melin

Presskontakt Verkställande direktör 08-441 70 81
Kjell Andersson

Kjell Andersson

Presskontakt Kommunikationschef information, näringspolitik 08-441 70 87

Relaterat innehåll

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm