Gå direkt till innehåll
 Äggproducenterna Peter Wellander och Johan Wellander. Foto: Privat
Äggproducenterna Peter Wellander och Johan Wellander. Foto: Privat

Pressmeddelande -

Äggbönder varslar om akut läge: Prishöjningar krävs för att rädda tillgången på svenska ägg

Kriget i Ukraina och det allvarliga världsläget orsakar skenande produktionskostnader, inte minst på foder. Lantbrukarna Peter och Johan Wellander varslar om ett akut och djupt oroande kostnadsläge, som kommer att påverka tillgången på svenska ägg framöver. Därför behöver äggpriset i butik omedelbart höjas med cirka 45 öre per ägg som går direkt till äggbonden, anser bröderna Wellander.

Bröderna är äggproducenter strax utanför Örebro. De har plats för 91 000 värphöns. Äggen produceras av frigående utomhushöns, frigående inomhushöns och ekologiska höns.

– Redan innan kriget bröt ut i Ukraina hade vi ökade kostnader på bland annat foder och energi. De ytterligare kostnadshöjningar som kriget inneburit gör nu situationen ohållbar, säger Peter Wellander. Foderkostnaden har ökat med 50 procent och sammantaget med övriga prisökningar har de totala kostnaderna för att producera ett ägg ökat med cirka 70 procent.

– Vi har sedan tidigare beställt nya värphöns till ett av våra stallar. De levereras om några veckor och kostar ungefär en miljon kronor, säger Johan Wellander. Med tanke på den skenande prisutvecklingen på foder, bränsle och el vore det mest ekonomisk att betala den fakturan men inte ta emot hönorna. Då förlorar vi ”bara” en miljon.

– Tar vi hem hönorna till gården och sätter dem i produktion förlorar vi det dubbla. Ett omedelbart höjt äggpris måste till för att rädda äggproduktionen i denna akuta situation, annars måste vi avveckla, säger Peter Wellander.

Höjt pris direkt till äggbonden

– Av ett butikspris på cirka 2,50 kronor per ägg får vi knappt en tredjedel och när fodret är betalat har vi inget över till att täcka alla övriga kostnader, säger Johan Wellander. Priset till äggproducenterna behöver därför höjas med minst 45 öre per ägg.

– De höjda produktionskostnaderna pressar den svenska äggbranschen hårt och det kan leda till brist på svenska ägg, säger Leif Denneberg, styrelseordförande för branschorganisationen Svenska Ägg. Det är en lång produktionscykel från avelshöna till färdigt ägg. Vid störningar tar det tid att återskapa full produktion i hela kedjan. Sänkt självförsörjningsgrad leder till en försämrad svensk krisberedskap.

– Äggbranschens hopp står till att handeln tar sin del av ansvaret i denna force majeure-liknande situation. Jag hoppas och tror att konsumenterna är villiga att betala för att behålla den svenska självförsörjningen och de goda mervärden som kommer med svenska certifierade kvalitetsägg, säger Leif Denneberg,

Kontaktpersoner:

Leif Denneberg, styrelseordförande Svenska Ägg
070-6452768, leif@svenskaagg.se
Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare Svenska Ägg
073-8230890, marie@svenskaagg.se


Ämnen


Svenska Ägg är den svenska äggnäringens branschorganisation. Våra medlemsföretag är kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter, packerier och foderföretag – alla med målet att producera goda, nyttiga och säkra ägg. 

Kontakter

Marie Lönneskog Hogstadius

Marie Lönneskog Hogstadius

Presskontakt Verksamhetsledare 073-823 08 90

Välkommen till Svenska Ägg!

Svenska Ägg är den svenska äggnäringens branschorganisation. Våra medlemsföretag är kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter, packerier och foderföretag – alla med målet att producera goda, nyttiga och säkra ägg.

Svenska Ägg

Klustervägen 13
58576 Vreta Kloster