Gå direkt till innehåll
Prishöjning behövs för att säkra tillgången på svenska certifierade ägg

Pressmeddelande -

Prishöjning behövs för att säkra tillgången på svenska certifierade ägg

– Äggpriset behöver höjas på grund av kraftigt ökade produktionskostnader som drabbar den svenska äggbranschen, säger Leif Denneberg, styrelseordförande i branschorganisationen Svenska Ägg. Denneberg är bekymrad över de ökade produktionskostnaderna och är samtidigt stolt över de svenska äggbönderna som jobbar hårt för att driva en hållbar och konkurrenskraftig svensk äggproduktion.

– Kostnaderna för att producera mat har skjutit i höjden den senaste tiden. Äggbranschen har, precis som andra livsmedelsproducenter, drabbats av stora kostnadsökningar för foder, bränsle och energi , vilket slår hårt mot redan små marginaler, säger Leif Denneberg. Det krävs ett högre pris på det svenska kontrollerade och certifierade ägget för att äggbönderna ska få täckning för de ökade kostnaderna.

Brett kvalitetsarbete
– Jag är övertygad om att konsumenterna har förståelse för en prishöjning som syftar till att främja en hållbar och konkurrenskraftig svensk äggproduktion. Detta för att kunna fortsätta ett brett kvalitetsarbete inom bland annat djuromsorg, smittskydd och livsmedelssäkerhet, säger Dennerberg.

De ökade produktionskostnaderna riskerar att slå ut framför allt de mindre företagen i äggbranschen och en minskad äggproduktion kan på sikt hota Sveriges höga självförsörjningsgrad på ägg. Äggbristen i butikerna, som var en följd av fågelinfluensan 2021, visar på sårbarheten i livsmedelskedjan.

Ägg med många mervärden
Dagens medvetna konsumenter förväntar sig att maten är hälsosam, prisvärd och producerad på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

– De svenska äggen har många starka och uppskattade mervärden. De har återigen fått grönt ljus som klimatsmart råvara. Ingen antibiotika används i produktionen och äggen är salmonellafria. Hönan äter bara GMO-fritt foder. Det svenska certifierade ägget kontrolleras i enlighet med Svenska Äggs omsorgs- och smittskyddsprogram, säger Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare på Svenska Ägg.

Ämnen


Svenska Ägg är den svenska äggnäringens branschorganisation. Våra medlemsföretag är kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter, packerier och foderföretag – alla med målet att producera goda, nyttiga och säkra ägg. 

Välkommen till Svenska Ägg!

Svenska Ägg är den svenska äggnäringens branschorganisation. Våra medlemsföretag är kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter, packerier och foderföretag – alla med målet att producera goda, nyttiga och säkra ägg.

Svenska Ägg
Klustervägen 13
58576 Vreta Kloster