Gå direkt till innehåll
Projekt E-mission part i Öresund Rally

Pressmeddelande -

Projekt E-mission part i Öresund Rally

Rallyt är ett samarbete mellan Öresund Rally och Projektet E-mission i Öresundsregionen. Parterna tecknade i dag avtalet som betyder att fler parter sluter upp kring Öresund Rally.

Projektet E-mission samlar flera centrala aktörer i regionen: Kobenhavns Kommune,  Region Hovedstaden, Malmö stad, Region Skåne, Helsingborgs stad och Öresundskraft AB. Projektet ska under en treårsperiod satsa på att öka medvetenheten om och uppmuntra användandet av elbilar.

En aktivitet i projektet är ett årligt återkommande elbilsrally. Och det är 2011 års elbilsrally som man nu har bett Öresund Rally hålla i, tillsammans med svenska och danska motorklubbar under Svenska Bilsportförbundet och Dansk Automobil Sports Union.
– Vi har valt att låta elbilsrallyt skötas av etablerade motorsportsklubbar som har förutsättningar att skapa ett perfekt arrangemang, säger Per Lundgren, som leder Öresundskrafts elbilsprojekt, en partner i projektet.

Öresund Rally är ett modernt lopp för dåtidens, nutidens och framtidens bilar. Rallyt har fyra klasser: för elbilar, för hybrid- och bränsleoptimerade bilar, för veteranbilar samt en turistklass för elbilar respektive klassiska äldre än 25 år.

Bilimportörer i Sverige och Danmark är redan nu beredda att anmäla elbilar till den hårda tävlingen Öresund Electric Car Rally. Öresund Tourist Rally är dock öppet för vanliga elbilsägare och elbilsförare som vill få en trevlig upplevelse utan några svårare tävlingsmoment:
– I turistrallyt får man en vacker tur runt Öresund och passerar under dagen flera stora turistattraktioner på båda sidor av Sundet. På kvällen erbjuds möjlighet att träffa andra elbilsentusiaster under trevliga former, säger Per Lundgren.

Hos Svenska Bilsportförbundet är man glad över samarbetet med E-mission:
– Öresund Rally blir det första rallyt i Sverige och Danmark där elbilar får en egen rutt och tävlar på egna premisser. De blir synliga och visar vilka pendlingsmöjligheter det finns över sundet. Vi är glada över att kunna bjuda in framtidens bilar till ett stort rally runt Öresund, säger förbundsordförande Kåge Schildt, Svenska Bilsportförbundet.

Oresund Electric Car Rally hålls den 10 september med start i Köpenhamn. Rutten går till Helsingör och vidare till Helsingborg med övernattning i Helsingborgsregionen. Dagen efter går färden vidare mot Malmö och avslutas på kvällen i Bella Center, Köpenhamn.

Bildtext:

Projektledare Per Lundgren, Öresundskraft, gläder sig över att elbilar får sin egen tävling i Öresund Rally, medan Svenska Bilsportförbundets ordförande Kåge Schildt tänker ställa upp i tävlingsens klassiska avdelning med sin Austin Healey.

Fotnot:

Projektet E-mission i Öresundsregionen ingår i Interreg IV A delprogram Öresund.

Interreg IV A delprogram Öresund är ett av två delprogram i Öresund Kattegat/Skagerrak-programmet som genomförs av de tre skandinaviska ländernas regeringar. Den här delen av programmet ska stödja projekt och projektidéer som främjar utvecklingen i Öresundsregionen.

E-mission i Öresundsregionen ska bidra till att främja hållbar ekonomisk tillväxt i regionen. Projektledare är Köpenhamns kommun. Projektpartner är Malmö stad, Helsingborgs stad, Öresundskraft AB och Region Skåne. Region Hovedstaden ingår också i projektet, som extern offentlig medfinansiär. Stödjande partner är E.ON Sverige AB, Better Place Danmark A/S, Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen, Gate 21, Move About ApS, Trafikverket Syd och Dansk Elbil Alliance.

En uppgift för E-mission är att varje år hålla ett elbilsrally somm ska skapa uppmärksamhet kring elbilar bland allmänheten. Det är denna uppgift som E-mission har överlämnat till Oresund Rally.

Öresund Rally är ett nytt arrangemang som bidra till att sätta Öresundsregionen på världskartan. Uppdragsgivare är Wonderful Copenhagen och Region Skåne (genom Event in Skåne). Loppets initiativtagare och eventorganisatör är kommunikationsföretaget Intercom i Köpenhamn, under ledning av Michael Eisenberg, som är kommunikationsrådgivare och tidigare dansk rallymästare.

I Sverige arrangeras Öresund Rally av Hässleholms Motorklubb, under ledning av C G Wilke. C G Wilke är en före detta rallyförare som håller i och arrangerar i ett antal stora tävlingar, till exempel det kända Snapphanerallyt som i år ingår i Rally-SM.

Öresund Rally har fyra klasser av typen regularity rally, enligt traditionen från rallyt Monte-Carlo Historique (Frankrike/Monaco), Tulpen Rally (Nederländerna) eller FDM DASU Classicserien i Danmark.

Följande fyra klasser ingår i Oresund Rally:

  • Oresund Electric Car Rally: Ett regularity rally för elbilar.
  • Oresund Energy Rally: Ett regularity rally för hybrid- och bränsleoptimerade bilar med utsläpp på högst 120g CO2/km.
  • Oresund Classic Rally: Ett historiskt regularity rally för bilar av årsmodell före 1986.
  • Oresund Tourist Rally: Ett turistrally med lätta tävlingsmoment för elbilar och bilar av årsmodell före 1986.

I regularity handlar det inte om att köra snabbt för att vinna utan om att hålla en given genomsnittshastighet, till exempel 45,6 km/h. Vid hemliga tidkontroller utdelas ett minuspoäng för varje tiondel sekund över eller under den angivna hastigheten.

Bilimportörer från Sverige och Danmark förväntas anmäla elbilar till tävlingen Oresund Electric Car Rally. Ägare, användare och testförare av elbilar, det vill säga medverkande utan erfarenhet från etablerad motorsport, förväntas anmäla sig till Oresund Tourist Rally, som i huvudsak går längs samma rutt runt Öresund, men utan hård strid om sekunderna. Alla elbilar som tävlar i elbilsrallyt respektive turistrallyt erbjuds enligt planerna också övernattning på ett slott i i Skåne.

Mer information:

Per Lundgren, projektledare,
Öresundskraft
070- 418 32 14
per.lundgren@oresundskraft.se

Förbundsordförande Kåge Schildt
Svenska Bilsportsförbundet
070- 594 96 96
kage@schildts.se

Ordförande C G Wilke
Hässleholms Motorklubb
070-594 96 96
hlmkmail@yahoo.com

Ämnen

Regioner


Svenska Bilsportförbundet har som ändamål att främja och administrera landets bilsport, både som bredd- och elitverksamhet. Totalt har drygt 20 000 förare giltig tävlingslicens, och antalet licensierade funktionärer är ungefär lika stort.
Antalet medlemmar som tillhör klubbar anslutna till Bilsportförbundet är cirka 107 000, fördelade på 470 klubbar. Sedan 1962 är Svenska Bilsportförbundet medlem i Riksidrottsförbundet.
Varje år arrangeras i Sverige bilsporttävlingar som ingår i VM eller EM.

Relaterat innehåll

Svenska Bilsportförbundet

När Svenska Bilsportförbundet bildades 1936 hette det Sveriges Motorfederation (SVEMA). Då svarade federationen för all motorsport, både bil, motorcykel och racerbåt. I samband med inträdet i Riksidrottsförbundet 1962 delades verksamheterna i var sitt eget specialförbund och Svenska Bilsportförbundet (SBF) kom till.

Många fina insatser har presterats genom åren, inte minst internationellt med bland annat Ronnie Peterson i Formel 1 samt Björn Waldegård och Stig Blomquist i Rally-VM.
Dessutom har bilsporten betytt mycket för att utveckla prestanda, väghållning och säkerhet hos bruksbilarna. Inget annat land i världen har heller så stor bilsportverksamhet i förhållande till sin folkmängd som Sverige. Antalet kvinnliga utövare är också rekordstort. I landets cirka 500 bilsportklubbar finns närmare 120 000 medlemmar. SBF har tolv distriktsförbund som var för sig ansvarar för tävlingsverksamheten i sitt område, tillsammans med klubbarna.

SBF har flera sportgrenar: Backe, Bilorientering, Crosskart, Dragracing, Drifting, Folkrace, Historisk Bilsport Isracing, Karting, Offroad, Racing, Radiostyrd bilsport, Rally, Rallycross och Virtuell Bilsport. Det går också bra att tävla med vanlig personbil i någon av våra enkla tävlingsformer. För den som önskar ha Racing på skolschemat finns Riksidrottsgymnasiet Racing i Mjölby. Varje år tas fyra elever in på utbildningen, med riksintag. Där varvas det vanliga pluggandet med körning på Mantorp Park, banan som ligger bara en dryg mil bort.