Gå direkt till innehåll
De tio viktigaste klimatåtgärderna på svenska gris- nöt- och lammgårdar!

Pressmeddelande -

De tio viktigaste klimatåtgärderna på svenska gris- nöt- och lammgårdar!

I en ny rapport presenteras knappt tvåhundra klimatåtgärder för svenska gris-, nöt- och lammgårdar. Av dessa åtgärder har de tio viktigaste åtgärderna för respektive djurslag tagits fram genom att väga samman effekten på utsläpp av klimatgaser, ekonomi och möjlighet för genomförande på gården. Projektet är en del av arbetet inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2 vars syfte är att stärka svensk produktion av gris, nöt och lamm. Den övergripande målsättningen inom Handlingsplanernas etapp 2 är att ”Kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet år 2030”.

För de allra flesta djurproducenter är lönsamheten drivkraften i företaget. Klimatåtgärder som är lönsamma kan genomföras i det enskilda företaget utan stimulans utifrån. Det gör skillnad för klimatet, då de faktiskt blir gjorda.

För att få fram vilka åtgärder som kan minska klimatutsläpp på gård har vi ställt frågan till Jordbruksverket, RISE, Inspire Action and Research AB men vi har också haft en enkät på Svenska Köttföretagens hemsida där den som vill ha kunnat bidra. Vi fick sam­manlagt in runt tvåhundra förslag till åtgärder relativt jämnt fördelade på gris, nöt och lamm. Åtgärderna delades sedan upp i olika områden enligt följande; foderproduktion, utfodring, resurseffektivitet, gödsel­hantering och övrigt. Detta för att få en uppfattning om inom vilket område som potentialen för minskning av klimatgaser är som störst.

Nu finns rapporten ”Klimatåtgärder för svenska gris-, nöt- och lammgårdar” att ladda ner på Svenska Köttföretagens hemsida tillsammans med grafiken från rapporten och bilder samlade i en pp-presentation. Materialet är fritt att ladda ner. Projektet är finansierat av Branschutvecklingspengen.

  • Svenska gris-, nöt- och lammgårdar har en god hälsostatus med en låg användning av antibiotika och vi har generellt en resurseffektiv uppfödning vilket bidrar till ett lågt utsläpp av klimatgaser. Men det finns en stor potential för att sänka utsläppen både på enskilda gårdar och för hela branschen om vi jobbar tillsammans i hela värdekedjan och med myndighe­terna. Ett samlat arbete där kunskap, innovation och genomförande är ledstjärnor ger oss ett ännu mer klimatsmart svenskt kött, säger Theres Strand, vVD på Svenska Köttföretagen och projektledare för Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2.

För mer information vänligen kontakta:

Theres Strand, projektledare för Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm, Svenska Köttföretagen AB
E-post: theres.strand@kottforetagen.se
Telefon: 0703-85 45 10.

Material för nedladdning >> Klimatåtgärder för svenska gris-, nöt- och lammgårdar

Om Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2

I arbetet med att stärka svensk produktion av gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet. För att uppnå målet har arbetet delats in i etapper. Under första etappen av arbetet med Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm har den övergripande målsättningen varit en ökad svensk produktion av gris-, nöt och lammkött. I etapp 2 så är den övergripande målsättningen ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet. Målet ska uppnås genom att hela värdekedjan jobbar tillsammans för att stärka målområdena hållbarhet, marknad och produktion & kvalitet. Inom varje målområde har vi gjort ytterligare prioriteringar genom att speciellt lyfta klimat & kretslopp inom målområde hållbarhet, foodservice inom målområde marknad och rätt sortering & köttkvalitet inom målområde produktion & kvalitet. Genom att jobba mot 48 st delmål och genomföra 123 st åtgärder ska branscherna tillsammans bidra till att öka efterfrågan på kött från Sverige och samtidigt bidra till världens hållbarhet!

Besök gärna sidan >> Handlingsplan Gris Nöt Lamm

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och skapa goda förutsättningar för våra kunder och ägare. Detta gör vi genom att leverera grissemin, livdjur och branschutveckling i världsklass. Samtidigt som vi tillsammans med våra dotterbolag och samarbetspartners, erbjuder förstklassig rådgivning, arbetar med opinionsbildning hos konsument, individtestar avelstjurar och på olika sätt sluter kretsloppet.

Tillsammans med våra olika företag driver vi en lönsam branschutveckling i hela värdekedjan och skapar långsiktig efterfrågan på svenskt gris-, nöt-, och lammkött. Vårt mål är att svenskt köttproduktion ska vara tryggt och hållbart från början till slut! Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

Kontakter

Hans Agné

Hans Agné

Presskontakt VD Svenska Köttföretagen 0705 48 30 01
Håkan Henrikson

Håkan Henrikson

Presskontakt VD Gård & Djurhälsan 046-12 25 53
Ulrika Åkesson

Ulrika Åkesson

Presskontakt Ansvarig Branschutvecklingspengen Svenska Köttföretagen 010 - 130 89 07

Relaterat innehåll

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

Svenska Köttföretagen
Vasagatan 29
541 31 Skövde
Sverige