Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Klimatsmart protein- och aminosyraförsörjning

Nu finns utvalda grödors innehåll av råprotein, lysin, metionin, dels och delvis förfruktsvärde, gödslingsbehov samt avkastning i kilo per hektar redovisade tillsammans med värde för koldioxidekvivalenter.

Rysslands krig mot Ukraina har synliggjort att värdekedjan är sårbar. Vi vet att svensk köttproduktion är beroende av importerade insatsvaror och energi, precis som många andra branscher. På samma gång visar det osäkra politiska läget i världen vikten av en ökad krisberedskap även i vårt land. Samtidigt fortsätter arbetet för att nå miljö- och klimatmålen. De senaste tre åren har de Nationella handlingsplanerna för gris, nöt och lamm haft fokus på just klimat och kretslopp. Ett av fem målområden som diskuterats och utretts med representanter från hela värdekedjan är val och produktion av foder. Hur kan vi stimulera en ökad andel klimatsmart protein- och aminosyraförsörjning? Utgångspunkten har varit att ge goda exempel på odlade inhemska grödor, biprodukter från industri och hållbart producerad soja.

”Sverige är ett långt land med skiftande mark- och väderförutsättningar, och valet av proteinråvaror landar hos den enskilde producenten, beroende på geografiskt läge, men också produktionsinriktning. Tabellen är tänkt som ett underlag för ökad självförsörjning av protein på gården, gärna i samråd med rådgivare inom växtodling och djurproduktion”.
Anett Seeman, nötköttsrådgivare Gård och Djurhälsan

Det finns en stor potential till ökad inhemsk protein- och aminosyraförsörjning för svensk köttproduktion när vi väljer att utveckla samarbeten för optimalt utnyttjande av biprodukter från industrin.

”Här ser vi idag en positiv utveckling med satsningar på processer och nya produkter som är värdefulla i djurproduktionen, till exempel grönt protein från olika gräs- och baljväxter. Och det finns även redan etablerade produkter som vi lyfter fram i tabellen”.
Ulrika Åkesson, Svenska Köttföretagen

Klimatsmart protein-/aminosyraförsörjning

Kontaktperson

För information:
Ulrika Åkesson, Svenska Köttföretagen
ulrika.akesson@kottforetagen.se

Ämnen

Kategorier


Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och skapa goda förutsättningar för våra kunder och ägare. Detta gör vi genom att leverera grissemin, livdjur och branschutveckling i världsklass. Samtidigt som vi tillsammans med våra dotterbolag och samarbetspartners, erbjuder förstklassig rådgivning, arbetar med opinionsbildning hos konsument, individtestar avelstjurar och på olika sätt sluter kretsloppet.

Tillsammans med våra olika företag driver vi en lönsam branschutveckling i hela värdekedjan och skapar långsiktig efterfrågan på svenskt gris-, nöt-, och lammkött. Vårt mål är att svenskt köttproduktion ska vara tryggt och hållbart från början till slut! Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

Kontakter

Ulrika Åkesson

Ulrika Åkesson

Ansvarig Branschutvecklingspengen Svenska Köttföretagen 010 - 130 89 07

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

Svenska Köttföretagen

Vasagatan 29
541 31 Skövde
Sverige