Gå direkt till innehåll
Kött- och charkbranschen i Sverige samlar branscharbetet i KCF

Pressmeddelande -

Kött- och charkbranschen i Sverige samlar branscharbetet i KCF

Kött-och charkuteribranschen i Sverige har stora utmaningar att möta framöver, både på EU-nivå och nationellt. För att stärka branschens röst och bygga samverkan genom hela värdekedjan samlas nu branscharbetet från både Kött och Charkföretagen och Svenska Köttföretagen i den nya branschorganisationen Kött och Charkuteriföretagen i Sverige.

2014 genomförde Köttbranschen en omfattande strukturförändring som innebar att sex olika bolag slogs ihop till två. Detta initiativ syftade till att effektivisera och samla branschen. Ett av de nya bolagen som bildades var Svenska Köttföretagen, som fick ansvaret för att samlat driva bransch- och utvecklingsfrågorna kopplat till slakteriernas verksamhet, samt att hantera, samordna och främja utvecklingen av grisgenetik i landet.

Nu, nio år senare, kan vi konstatera att denna förändring har varit framgångsrik på många sätt och har resulterat i betydande förbättringar. Bland annat har branschen under sju år arbetet med det unika Handlingsplansarbetet, med syftet att skapa en ökad efterfrågan på svenskt kött, samt uppstarten av ursprungsverifiering av griskött som är ett innovativt system som säkerställer ursprunget i svenskmärkta kött-och charkuteriprodukter i handelsledet.

- Nu står branschen inför nya stora utmaningar och det är dags att ta nästa steg för att rusta oss för framtiden. Det gör vi genom att nu kraftsamla allt branscharbete i en organisation med Kött och Charkuteriföretagen i Sverige som bas, säger Maria Forshufvud, ordförande i Svenska Köttföretagen.

- Svenska Köttföretagen kommer nu i större utsträckning kunna fokusera på genetikverksamheten och utveckla vårt samarbete med våra övriga delar i koncernen i syfte att stärka landets animalieproduktion, säger Hans Agné, VD Svenska Köttföretagen.

Ämnen

Kategorier


Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och skapa goda förutsättningar för våra kunder och ägare. Detta gör vi genom att leverera grissemin, livdjur och branschutveckling i världsklass. Samtidigt som vi tillsammans med våra dotterbolag och samarbetspartners, erbjuder förstklassig rådgivning, arbetar med opinionsbildning hos konsument, individtestar avelstjurar och på olika sätt sluter kretsloppet.

Tillsammans med våra olika företag driver vi en lönsam branschutveckling i hela värdekedjan och skapar långsiktig efterfrågan på svenskt gris-, nöt-, och lammkött. Vårt mål är att svenskt köttproduktion ska vara tryggt och hållbart från början till slut! Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

Kontakter

Hans Agné

Hans Agné

Presskontakt VD Svenska Köttföretagen 0705 48 30 01

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

Svenska Köttföretagen

Vasagatan 29
541 31 Skövde
Sverige