Gå direkt till innehåll
Fredagen 28 april 2023 överlämnades kött- och charkbranschens inspel till Livsmedelsstrategin 2.0.
Fredagen 28 april 2023 överlämnades kött- och charkbranschens inspel till Livsmedelsstrategin 2.0.

Pressmeddelande -

Kött- och charkbranschens inspel till Livsmedelsstrategi 2.0

Fredagen 28 april 2023 överlämnade branschorganisationerna för Sveriges slakterier och kött- och charkföretag viktiga punkter för ökad hållbar svensk kött- och charkproduktion till statssekreterare Dan Ericsson, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Punkterna speglar vår gemensamma insikt om att Livsmedelsstrategin 2.0 måste märkas bland företagen genom kraftigt förbättrad lönsamhet och fler konkreta mätbara åtgärder. Det är genom samverkan som den uppdaterade livsmedelsstrategin bäst genomförs och får effekt ute hos företagen. Det är viktigt att ta steget och involvera branschrepresentanter och företag fortsättningsvis för att skapa mer verkstad i arbetet framåt.

Det gemensamma inspelet från Svenska Köttföretagen och Kött- och Charkföretagen till Livsmedelsstrategi 2.0 har en stark förankring hos ägare och medlemmar som motsvarar 20 % av svensk livsmedelsindustri med en årsomsättning på över 30 miljarder kronor. Vi vill spela en aktiv roll i arbetet framåt och inser att det kommer kräva vårt stöd och engagemang. Genom att involvera branschrepresentanter och företag i genomförandet av Livsmedelsstrategi 2.0 kommer åtgärderna att spegla och möta aktuella behov inom svensk kött- och charkproduktion.

- Det är en nödvändighet att vi tar gemensamt ansvar i arbetet att våga och lyckas sätta tydliga mål för ökad svensk köttproduktion. Detta för att ge förutsägbarhet som stimulerar nödvändiga långsiktiga investeringar i hela livsmedelskedjan.
Hans Agné, VD för Svenska Köttföretagen

- Vi såg redan 2021 att 70% av kött- och charkföretagen anser sig ha problem att rekrytera personal och att deras anställda är i behov av kompetensutveckling. Dagens allvarliga situation är ett resultat av att utbildningar inom kött och chark
har försvunnit de senaste 20 åren. En samlad kompetensstrategi för livsmedel är ett måste i en uppdaterad livsmedelsstrategi.
Magnus Därth, VD för Kött- och Charkföretagen

Elva mätbara åtgärdspunkter inom tre prioriterade områden har överlämnats till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Det handlar om åtgärder för ökad och förbättrad myndighets-/företagssamverkan och tydligare främjandeuppdrag, tillväxtfrämjande åtgärder samt kompetensstrategi för livsmedel som omfattar hela livsmedelskedjan:

 • I samtliga regleringsbrev till Livsmedelsverket och andra myndigheter ska uppdraget vara tydligt att livsmedelsstrategins mål ska beaktas och ett särskilt avsnitt ägnas åt konsekvensanalys vid/om avsteg från densamma görs.
 • Livsmedelsverket och andra myndigheter ska i samverkan med näringen
  främja en ökad svensk animalieproduktion och bidra till ökad status för
  yrken inom branschen.
 • Livsmedelsverkets avgifter för kontroll på slakteri ska matcha EU:s lägsta fasta nivå i Kontrollförordningen (2017/625). I övrigt måste myndigheters avgifter för kontroll utformas på ett sätt som inte hämmar konkurrenskraft.
 • Tydliga krav på likvärdig kontroll och effektivisering i myndigheternas verksamheter.
 • Erbjuda statliga lån till köttproducenter som står inför generationsskifte och stöd för hållbara investeringar för industri inom till exempel energiomställning.
 • Särskilt innovationsstöd för minskade livsmedelsförluster på gård, i slakteri och charkindustri. Införande av gemensamt framtagen mätning som visar förflyttning i svinntrappan inom svensk kött- och charkproduktion.
 • Riktat rejält finansiellt stöd för forskning och innovation som gynnar närproducerade insatsvaror och tjänster inom primärproduktion, slakteri och förädlingsindustri. Kunskapsnavet för animaliesektorn bör kompletteras med ett förädlingsnav. För att möta både primärproduktionens och industrins behov krävs att representanter för relevanta branscher involveras inom såval forskning som kunskapsspridning.
 • Satsning på kunskapslyft för befintligt anställda med stimulansstöd, framförallt inom slakteri och charkindustri.
 • Utökade platser inom Yrkesvux och satsning på Lärlingsvux inom kött och chark som omfattar även de som har gymnasieutbildning s.k. yrkesväxlare. Vid utbildning hos företag ska ersättning utgå till företagen.
 • Arbetsförmedlingen måste vara en naturlig del i kompetensförsörjningen mot livsmedelskedjan och arbetsmarknadsutbildningar ska bygga på företagens behov och inspel.
 • Villkor för arbetskraftsinvandring behöver ses över och undantag medges för kritiska nyckelroller i livsmedelskedjan; specifikt slaktare, styckare och charkuterister/charkarbetare.

Hela inspelet finns att läsa här.

För mer information, kontakta:

Svenska Köttföretagen, VD Hans Agné, hans.agne@kottforetagen.se

Kött- och Charkföretagen, VD Magnus Därth (KCF), magnus.darth@kcf.se

Ämnen

Kategorier


Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

Svenska Köttföretagen har tillsammans med Kött- och Charkföretagen en stark förankring hos ägare och medlemmar som motsvarar
20 % av svensk livsmedelsindustri med en årsomsättning på över 30 miljarder kronor.

Kontakter

Hans Agné

Hans Agné

Presskontakt VD Svenska Köttföretagen 0705 48 30 01

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

Svenska Köttföretagen

Vasagatan 29
541 31 Skövde
Sverige