Gå direkt till innehåll
Ny beräkningsmodell för antibiotikaförbrukning i nötköttsbesättningar

Pressmeddelande -

Ny beräkningsmodell för antibiotikaförbrukning i nötköttsbesättningar

Gård & Djurhälsan publicerar en studie där man undersökt hur de nya beräkningsmodellerna DDDvet (defined daily dose animal) och DCDvet (defined course dose animal) kan anpassas till svensk nötköttsproduktion och också om dessa skulle kunna möjliggöra internationella jämförelser.

Erika Geijer, nöthälsoveterinär på Gård & Djurhälsan, har varit ansvarig för studien. Hon kan konstatera att resultaten från studien visar på en stor spridning mellan svenska gårdar. Det innebär att det behövs ett större faktaunderlag från ett större antal besättningar för att kunna dra mer generella slutsatser om antibiotikaförbrukningen i svenska nötköttsbesättningar. Men hon tillägger till Svenska Köttföretagen:

- En tidigare italiensk studie har visat en antibiotikaanvändning på 0,33 DCDVet per djur och år för köttbesättningar i Umbriaregionen i Italien. Vår studie som är baserad på svenska nötköttsbesättningar visar, som förväntat, en lägre nivå på 0,081 DCDVet per djur och år.
Erika Geijer, Gård & Djurhälsan

Studien har möjliggjorts genom finansiering från Branschutvecklingspengen. Slutrapporten och den fördjupande nyheten ”Fallgropar och fördelar med DDDVet och DCDVet” finns att läsa på Svenska Köttföretagens webbsida.

- Under våren öppnar vi den årliga utlysningen från Branschutvecklingspengen. Med dessa utvecklingsmedel kan riktade insatser göras för svensk lamm-, nöt-, och grisproduktion. Den är öppen för rådgivare, forskare, veterinärer, producenter och entreprenörer som har idéer om hur vi ser till att hålla svensk köttproduktion i framkant.
Ulrika Åkesson, Svenska Köttföretagen

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier


  Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och skapa goda förutsättningar för våra kunder och ägare. Detta gör vi genom att leverera grissemin, livdjur och branschutveckling i världsklass. Samtidigt som vi tillsammans med våra dotterbolag och samarbetspartners, erbjuder förstklassig rådgivning, arbetar med opinionsbildning hos konsument, individtestar avelstjurar och på olika sätt sluter kretsloppet.

  Tillsammans med våra olika företag driver vi en lönsam branschutveckling i hela värdekedjan och skapar långsiktig efterfrågan på svenskt gris-, nöt-, och lammkött. Vårt mål är att svenskt köttproduktion ska vara tryggt och hållbart från början till slut! Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

  Kontakter

  Erika Geijer

  Erika Geijer

  Nöthälsoveterinär Gård & Djurhälsan 070- 295 04 48
  Ulrika Åkesson

  Ulrika Åkesson

  Presskontakt Ansvarig Branschutvecklingspengen Svenska Köttföretagen 010 - 130 89 07

  Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

  Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

  Svenska Köttföretagen
  Vasagatan 29
  541 31 Skövde
  Sverige