Gå direkt till innehåll
Tre miljoner kronor till djuromsorg och ökad lönsamheten inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion

Pressmeddelande -

Tre miljoner kronor till djuromsorg och ökad lönsamheten inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion

Ytterligare en utlysning omfattande totalt 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen med fokus på ökad djuromsorg och förbättrad produktion samt lönsamhet i hela värdekedjan har avslutats.

Totalt finns 3 000 000 kronor att dela ut och anslagen fördelar sig mellan djurslagen så att projekt inom gris har ca 65 % av medlen att tillgå, nöt har ca 30 % och lamm ca 5 %. Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen.

Nytt för i år är beslutsgruppen har kompletterats med ytterligare medlemmar. Beslutsgruppen för gris har kompletterats med Majsan Pense, Coop, och Kerstin Sigfridsson, Lantmännen. Beslutsgruppen för nöt har kompletterats med Margareta Dahlberg, Margareta Dahlbergs Lantbruksråd och beslutsgruppen för lamm har kompletterats med Tomas Olsson, Lammproducenterna. Förutom ovanstående deltagare finns också representanter för Svenska Köttföretagen, LRF Kött, Sveriges Grisproducenter, Sveriges Nötköttsproducenter och Svenska Fåravelsförbundet med i beslutsgrupperna.

”Det kommit in många intressanta ansökningar och som vanligt har beslutsgrupperna haft ett tufft jobb i processen att välja ut de projekt som har beviljats medel.” säger Theres Strand som ansvarar för utlysningen av Branschutvecklingspengen.

Tabellen nedan visar de projekt som har beviljats medel från Branschutvecklingspengen 2021.

Sökande

Vad avser projektet?

Erika Geijer,
Gård & Djurhälsan

Defined daily dose (DDDvet) – ett nytt koncept för att beräkna antibiotikaanvändningen inom svensk nötköttsproduktion

Anett Seeman,
Gård & Djurhälsan

Robusta kalvar - Högre förmedlingsvikt för bättre djurvälfärd

Jeanette Elander,
Sveriges Grisföretagare

Utveckling av ökad djurvälfärd, lönsamhet och produktion inom svensk grisproduktion

Sarah Johansson,
Kråkerum Agrikonsult AB

Branschdagar för rådgivare och tjänstepersoner inom grisnäringen

Jeanette Elander,
Sveriges Grisföretagare

Kommunikation/Marknadsföring/Ökad konsumtion Svenskt Griskött

Ann-Sofie Bergqvist, SLU

Förbättrad utformning för att anpassa svenska grisningsboxar till stora kullar

Amanda Reneby,
Gård & Djurhälsan

Grisföretagardagarna 2021

Rebecka Westin, SLU

Innovativa stallsystem för slaktgrisar i storgrupp
- framgångsfaktorer och fallgropar

Läs mer om de projekt som beviljades i tidigare års utlysning på Svenska Köttföretagens hemsida:
>> Branschutvecklingspengen

För mer information om Branschutvecklingspengen eller ansökningsförfarande vänligen kontakta Theres Strand, theres.strand@kottforetagen.se 070-385 45 10.

Ämnen

Kategorier


Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och skapa goda förutsättningar för våra kunder och ägare. Detta gör vi genom att leverera grissemin, livdjur och branschutveckling i världsklass. Samtidigt som vi tillsammans med våra dotterbolag och samarbetspartners, erbjuder förstklassig rådgivning, arbetar med opinionsbildning hos konsument, individtestar avelstjurar och på olika sätt sluter kretsloppet.

Tillsammans med våra olika företag driver vi en lönsam branschutveckling i hela värdekedjan och skapar långsiktig efterfrågan på svenskt gris-, nöt-, och lammkött. Vårt mål är att svenskt köttproduktion ska vara tryggt och hållbart från början till slut! Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

Kontakter

Hans Agné

Hans Agné

Presskontakt VD Svenska Köttföretagen 0705 48 30 01
Håkan Henrikson

Håkan Henrikson

Presskontakt VD Gård & Djurhälsan 046-12 25 53

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

Svenska Köttföretagen

Vasagatan 29
541 31 Skövde
Sverige