Gå direkt till innehåll
Tre miljoner kronor till djuromsorg och ökad lönsamheten inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion.

Pressmeddelande -

Tre miljoner kronor till djuromsorg och ökad lönsamheten inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion.

Ytterligare en utlysning omfattande totalt 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen med fokus på ökad djuromsorg och förbättrad produktion samt lönsamhet i hela värdekedjan har avslutats.

Totalt finns 3 000 000 kronor att dela ut och anslagen fördelar sig mellan djurslagen så att projekt inom gris har ca 65% av medlen att tillgå, nöt har ca 30% och lamm ca 5%. Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen.

Ansökningarna behandlas av tre olika beslutsgrupper för gris, nöt och lamm. I beslutsgrupperna ingår representanter för djurslagsföreningarna, LRF, Svenska Köttföretagen, Foderindustrin, rådgivning och handel.

”Det är roligt att vi har fått in så många bra ansökningar och framför allt att vi har haft möjlighet att bevilja fler än normalt.” säger Theres Strand som ansvarar för utlysningen av Branschutvecklingspengen.

Tabellen nedan visar de projekt som har beviljats medel från Branschutvecklingspengen 2022.

Sökande

Vad avser projektet?

Djurslag

Anett Seeman, Gård & Djurhälsan

Kalkylplattform Nöt

Nöt

Louise Rydberg, Svensk Köttrasprövning

Satsning svensk köttrasavel

Nöt

Mattias Espert, Sveriges Grisföretagare

Kommunikation/Marknadsföring/ökad efterfrågan av

svenskt griskött

Gris

Amanda Reneby, Gård & Djurhälsan

Grisföretagardagen 2022

Gris

Amanda Reneby, Gård & Djurhälsan

Workshops inom stallventilation för grisproduktion

Gris

Anna Kilsby, Gård & Djurhälsan

Smittsäker uppfödning i fådjursbesättningar

Gris

Camilla Hallgren, Gård & Djurhälsan

Utfodring av sinsuggor under Svenska förhållanden

Gris

Theo den Braver, Gård & Djurhälsan

INRC normer och beräkningsverktyg för foderstat till svenska

slaktlamm

Lamm

Per Nielsen, RISE AB

Virtuella Stängsel

Lamm

Frida Edman, RISE AB

Kött- och slaktutbyte – data och metoder vid beräkningar av

miljöpåverkan

Gris/Lamm

Ulrika Rockström, Gård & Djurhälsan

Vägledning för djurägare och transportörer av

djurskyddsbedömningar inför transport

Alla

Läs mer om de projekt som beviljades i tidigare års utlysning på Svenska Köttföretagens hemsida: https://www.kottforetagen.se/branschutvecklingspengen.html

För mer information kontakta:
För mer information om Branschutvecklingspengen eller ansökningsförfarande vänligen kontakta Theres Strand, theres.strand@kottforetagen.se 070-385 45 10

Ämnen

Kategorier


Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och skapa goda förutsättningar för våra kunder och ägare. Detta gör vi genom att leverera grissemin, livdjur och branschutveckling i världsklass. Samtidigt som vi tillsammans med våra dotterbolag och samarbetspartners, erbjuder förstklassig rådgivning, arbetar med opinionsbildning hos konsument, individtestar avelstjurar och på olika sätt sluter kretsloppet.

Tillsammans med våra olika företag driver vi en lönsam branschutveckling i hela värdekedjan och skapar långsiktig efterfrågan på svenskt gris-, nöt-, och lammkött. Vårt mål är att svenskt köttproduktion ska vara tryggt och hållbart från början till slut! Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

Kontakter

Hans Agné

Hans Agné

Presskontakt VD Svenska Köttföretagen 0705 48 30 01
Håkan Henrikson

Håkan Henrikson

Presskontakt VD Gård & Djurhälsan 046-12 25 53

Relaterat innehåll

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

Svenska Köttföretagen

Vasagatan 29
541 31 Skövde
Sverige