Gå direkt till innehåll
Utlysning av Branschutvecklingspengen 2023

Pressmeddelande -

Utlysning av Branschutvecklingspengen 2023

Sveriges köttbönder sätter årligen av 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen i syfte att utveckla näringarna inom gris, nöt och lamm. Utlysningen ska möta varje djurslags behov och utmaningar och samtidigt bidra till lönsamhet i hela värdekedjan. Sista datum för ansökan är den 31 maj 2023.

Totalt finns 3 000 000 kronor att söka och anslagen fördelar sig mellan djurslagen efter inbetalda medel, vilket gör att projekt inom gris har ca 65 %, nöt har ca 30 % och lamm ca 5 % av totalsumman. Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen.

Branschutvecklingspengen ökar näringens konkurrenskraft och stimulerar tillväxt inom svensk köttproduktion. Med riktade insatser stärks kunskap och kompetens genom hela värdekedjan. Tillsammans ser vi till att vara i framkant vad gäller framtidens hållbara livsmedelssystem. Ansökningarna administrera av Svenska Köttföretagen. I beslutsgrupperna finns representanter från Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, NAB, Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna, Lantmännen, Coop, rådgivning och LRF Kött. Beslutsgruppen anger också vilka kriterier som gäller för utlysningen. Kriterierna är satta utifrån varje djurslags behov och utmaningar.

Kriterier för gris:

 • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt griskött
 • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd
 • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för gris

Kriterier för nöt:

 • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt nötkött
 • Projekt som leder till ökad andel korsningskalvar med köttras i mjölkbesättningar
 • Åtgärder som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för nötkött
 • Ny kunskap om modern och lönsam stutuppfödning

Kriterier för lamm:

 • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för får och lamm
 • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd

Gemensamma förutsättningar för alla ansökningar förutom kriterierna ovan är att projekten:

 • Ska vara innovativa och nytänkande
 • Gärna innebär samarbeten mellan flera aktörer både vad gäller genomförande och finansiering
 • Bidrar till ökad lönsamhet i hela värdekedjan
 • Bidrar till ökad djurvälfärd och resurseffektivitet

  Läs mer om hur du ansöker och de projekt som har beviljats i tidigare års utlysning på Svenska Köttföretagens hemsida: https://kottforetagen.se/bransch/branschutvecklingspengen/

  För mer information om Branschutvecklingspengen eller ansökningsförfarande vänligen kontakta Theres Strand, theres.strand@kottforetagen.se eller 070-385 45 10

  Ämnen

  Kategorier


  Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och skapa goda förutsättningar för våra kunder och ägare. Detta gör vi genom att leverera grissemin, livdjur och branschutveckling i världsklass. Samtidigt som vi tillsammans med våra dotterbolag och samarbetspartners, erbjuder förstklassig rådgivning, arbetar med opinionsbildning hos konsument, individtestar avelstjurar och på olika sätt sluter kretsloppet.

  Tillsammans med våra olika företag driver vi en lönsam branschutveckling i hela värdekedjan och skapar långsiktig efterfrågan på svenskt gris-, nöt-, och lammkött. Vårt mål är att svenskt köttproduktion ska vara tryggt och hållbart från början till slut! Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

  Kontakter

  Hans Agné

  Hans Agné

  Presskontakt VD Svenska Köttföretagen 0705 48 30 01
  Håkan Henrikson

  Håkan Henrikson

  Presskontakt VD Gård & Djurhälsan 046-12 25 53

  Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

  Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

  Svenska Köttföretagen

  Vasagatan 29
  541 31 Skövde
  Sverige