Gå direkt till innehåll

Ämnen: Miljö

Ny SVU-rapport: Göra rätt, hålla tätt – täthetsprovning av olika tryckrörssystem inom VA (Rörnät & klimat)

Ny SVU-rapport: Göra rätt, hålla tätt – täthetsprovning av olika tryckrörssystem inom VA (Rörnät & klimat)

Täthetsprovning av trycksatta VA-ledningsnät är en mycket viktig metod för att kvalitetssäkra att man byggt rätt, minska risken för kostsamma skador och störningar och för att säkra funktionen under lång tid. Svenskt Vatten har via sina publikationer P78 och P79 lagt fast en branchstandard för täthetsprovning av trycksatta rör och markförlagda rörsystem av plast och metalliska material.

Ny SVU-rapport: Klimatanpassning av vatten- och avloppssystemen – dagens kunskap och forskningsbehov

Ny SVU-rapport: Klimatanpassning av vatten- och avloppssystemen – dagens kunskap och forskningsbehov

Klimatförändringarna förväntas öka frekvensen av extrema väderhändelser, och hela samhället måste klimatanpassas. Förebyggande åtgärder behövs för att vattnet ska få plats i staden och för att säkerställa rent dricksvatten. Rapporten tar upp bland annat ansvarsfördelning, finansiering och forskningsbehov. Den ingår i ett större sammanhang inom Svenskt Vattens arbete med bland annat policypåverkan.

"Ny SVU-rapport: Rättvisa och skälighet – om olika sätt att fördela kostnaderna för VA

"Ny SVU-rapport: Rättvisa och skälighet – om olika sätt att fördela kostnaderna för VA

Projektet har undersökt vad en rättvis och skälig fördelning av kostnaden för vatten och avlopp (VA) kan vara i ett svenskt sammanhang. Författaren har intervjuat personer i VA-branschen, studerat centrala dokument och tillämpat praktiskfilosofiska och politiska teorier. Resultaten visar att det idag används en rad olika principer för att avgöra vad som är en rättvis och skälig fördelning.

Ny SVU-rapport: Rening av dagvatten i flytande våtmark − reningseffektivitet i olika miljöer (Avlopp & miljö)

Ny SVU-rapport: Rening av dagvatten i flytande våtmark − reningseffektivitet i olika miljöer (Avlopp & miljö)

Rening av dagvatten med flytande våtmarker kan bli en naturlig och ekonomisk lösning på ett stort. Projektet visar att det finns potential att rena förorenat vatten från tungmetaller och klorid med flytande våtmarker i svenskt klimat. Eftersom växternas reningsförmåga varierar i olika miljöer är det viktigt att välja rätt växtarter för den tilltänkta miljön.

Påminnelse om pressinbjudan: Välkommen till konferensen Rörnät och Klimat 2023 i Göteborg

Påminnelse om pressinbjudan: Välkommen till konferensen Rörnät och Klimat 2023 i Göteborg

Svenskt Vatten bjuder in till den årliga konferensen om Rörnät och Klimat (RÖK) den 21-22 mars på Gothia Towers i Göteborg. Denna konferens samlar 500 personer från hela Sverige som arbetar operativt inom VA-branschen samt många som arbetar med strategiska frågor och samhällsplanering. Här finns goda möjligheter att få spännande kontakter och nya insikter i vattnets värld.

Visa mer

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma