Gå direkt till innehåll
Kontroll av företag som använder märket Svenskt kött

Nyhet -

Kontroll av företag som använder märket Svenskt kött

Svenskt kött-märkningen växer och därmed ställs också ökade krav på uppföljning och kontroll av att märket används på ett korrekt sätt. Svenskt Kött inför därför stickprovskontroller hos företagen som använder märket Svenskt kött.

Märket Svenskt kött är ett välkänt märke som tre av fyra konsumenter känner till. Det visar en nyligen genomförd konsumentundersökning som undersökningsföretaget YouGov gjort. Det är en mycket hög kännedom med tanke på att märket är relativt ungt.

– Konsumenterna uppskattar enkelheten med Svenskt kött-märkta varor, men förväntar sig en kontroll som bekräftar att märkningen håller vad den lovar, säger Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött.

Stickprovskontroller

Samtliga företag som använder märket Svenskt kött är idag anslutna till någon form av livsmedelscertifiering, lägst IP Livsmedel.

– Under 2013 har vi tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av märket genom att tillsammans med certifieringsföretag utarbeta en rutin för stickprovskontroller och vi har även genomfört kontroller hos märkesanvändande företag, säger Maria Forshufvud vd Svenskt Kött.

Från och med 2014 kommer cirka 20 procent av företagen årligen besökas av oberoende certifieringsföretag. Spårbarhet och särhållning av råvaror kommer att vara i fokus för kontrollen.

Svenskt Kött har tagit fram en checklista för kontroll som ska användas vid egenkontroll och extern kontroll. Vi har även tagit fram utvecklade kriterier för märkesanvändare.

Kontrollerna finansieras med en årlig avgift för märkesanvändare.

Om avvikelser, brister eller misstag inträffar när det gäller märkningen åligger det företaget att omgående kontakta Svenskt Kött.  Det finns en rapportmall för avvikelser på hemsidan med en klar och tydlig rutin som ska följas.

– Märket Svenskt kött har ett stort förtroende att förvalta. Men vi har också mycket att utveckla. I konsumentundersökningen efterfrågades mer information om vad märket står för. Det kommer vi att ta fasta på i kommande aktiviteter och kampanjer säger Maria Forshufvud vd Svenskt Kött.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Isabel Moretti

Isabel Moretti

Presskontakt VD +46 72 142 04 83
Karin Amedé

Karin Amedé

Presskontakt Kommunikationschef 070-422 23 70

Svenskt Kött berättar om varför du ska välja svenskt gris-, nöt- och lammkött när du handlar mat och äter ute.

På svensktkött.se hittar du massor av nyheter, kunskap och inspiration om köttdetaljer, styckning, tillagning och recept. Du kan också beställa och ladda ner material.

På svensktkött.se hittar du massor av nyheter, kunskap och inspiration om köttdetaljer, styckning, tillagning och recept. Här möter du även några av alla svenska bönder som berättar om sitt arbete. Du kan också beställa och ladda ner material.

I priset för det svenska köttet ingår:
•Världens strängaste djurskyddslagstiftning
•Respekt för djurens behov av naturligt beteende
•Mycket hög livsmedelssäkerhet
•Arbetstillfällen i Sverige och en levande landsbygd
•Öppna och värdefulla landskap tack vare betesdjuren; bara svenska djur kan beta svenska hagar

Svenskt Kött ägs av Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Köttföretagen, Sveriges Nötköttsproducenter, Sveriges Grisföretagare och Svenska Fåravelsförbundet.

Svenskt Kött
Franzéngatan 6
105 33 Stockholm