Skip to main content

Taggar

SLU 610 lantbruksuniversitet 417 biologisk mångfald 341 naturvård 300 jordbruk 285 skog 252 arter 251 klimatpåverkan 247 miljöanalys 240 veterinärmedicin 168 livsmedel 80 trädgård 66 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 24 fiske 24 fisk 24 landskapsarkitektur 23 forskning 17 hund 17 häst 16 miljöövervakning 12 gris 11 foder 11 utbildning 11 älg 11 rovdjur 11 hälsa 11 miljö 11 jakt 11 övergödning 10 insekter 10 klimat 9 varg 9 odling 9 genetik 9 mjölk 9 landskap 9 hav 9 fiskodling 9 mjölkkor 8 djurvälfärd 8 bioenergi 8 nationalnyckeln 8 kor 8 växtförädling 8 vilt 8 djur 8 fåglar 8 vattenbruk 7 Svenska artprojektet 7 förvaltning 7 växtskydd 7 ekosystem 7 mark 7 östersjön 7 ekonomi 7 torsk 7 kulturarv 7 mat 7 vatten 7 avel 7 UDS 6 blåbär 6 husdjursvetenskap 6 böcker 6 växthusgaser 6 natur 6 rehabilitering 6 landsbygdsdepartementet 6 lantbruk 6 ekologi 6 agrarhistoria 6 ekosystemtjänster 6 metan 6 växter 6 hållbar utveckling 6 potatis 6 ArtDatabanken 6 riksskogstaxeringen 6 markanvändning 6 klimatförändring 5 miljöpsykologi 5 växthusgas 5 vete 5 veterinär 5 företagande 5 bär 5 universitetsdjursjukhuset 5 skogshistoria 5 djurskydd 5 landskapsplanering 5 nötkött 5 medicin 5 katt 5 giftfri miljö 5 kadmium 5 djursjukhus 5 husdjur 5 EU 5 landskapsanalys 5 arbetsmiljö 5 tillväxt 5 biologi 4 avverkning 4 röding 4 jämställdhet 4 landsbygdsutveckling 4 jord 4 konst 4 livsmedelsförsörjning 4 malaria 4 djurhållning 4 henrik ericsson 4 turism 4 ultuna 4 beteende 4 mångfald 4 biogas 4 ko 4 uppsala 4 park 4 bekämpningsmedel 4 fosfor 4 skogsskador 4 mikroorganismer 4 samverkan 4 frukt 4 djurhälsa 4 forskningscentrum 4 lingon 4 metylkvicksilver 4 trädgårdsbruk 4 abborre 4 lax 4 granbarkborre 4 sjukvård 4 biologisk bekämpning 4 ål 4 fattigdomsbekämpning 4 CBM 4 gran 4 lövsta 4 slakt 4 vhc 4 arkitektur 4 sorkfeber 4 klimatförändringar 4 energi 4 odlad mångfald 4 eskil erlandsson 3 baljväxter 3 landskapsarkitekt 3 zoonos 3 björn 3 genus 3 artportalen 3 fettsyror 3 restvärme 3 bakterier 3 växtfysiologi 3 inavel 3 älgjakt 3 nötköttsproducenter 3 djursjukvård 3 hänsyn 3 infrastruktur 3 miljömål 3 mjölkproduktion 3 doft 3 fiskevård 3 tall 3 inventering 3 förtjänstmedalj 3 kvävenedfall 3 lamm 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 afrika 3 hästar 3 landskapsutveckling 3 matsvinn 3 livsmedelssäkerhet 3 kemisk ekologi 3 får 3 kväve 3 köttproduktion 3 rödlista 3 politik 3 historia 3 lustgas 3 sportfiske 3 lo 3 grönsaker 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 fjärranalys 3 miljödepartementet 3 vattenkvalitet 3 trädgårdsodling 3 grisar 3 invasiva arter 3 jägare 3 biodiversitet 3 kemi 3 trädförädling 3 naturresurser 3 trädgårdsprodukter 3 kantzoner 3 stadsodling 3 växtskyddsmedel 3 bok 3 marin miljö 3 sjukdom 3 perenner 3 kastrering 3 hälsa friskvård stress 3 nötkreatur 3 genbank 3 innovation 3 fjärilar 3 laserskanning 3 fruktsamhet 3 rovfisk 3 mjölkko 3 amerikansk hummer 3 kungsörn 3 försurning 3 balsgård 3 plantering 3 skogsskada 3 virus 3 stadsplanering 3 vildsvin 3 antibiotika 3 våtmarker 3 kulturhistoria 3 professorsföreläsningar 2 mink 2 immunförsvar 2 policy 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 vindkraft 2 sorkar 2 växtbiologi 2 arbetsliv 2 Biodiverse 2 djuromsorg 2 skåne 2 ekologisk odling 2 slakteri 2 landsbygdsprogram 2 käringtand 2 svedjebränning 2 alzheimer disease 2 ledarskap 2 forskningsinfrastruktur 2 stad 2 ipm 2 taxonomi 2 strömstad 2 miljöstöd 2 fånggröda 2 parasiter 2 ensilage 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 biologisk kontroll 2 Partnerskap Alnarp 2 interreg 2 miljögifter 2 naturliga fiender 2 savann 2 sjukdomar 2 fastighet 2 grisproduktion 2 dikor 2 olycksfall 2 planering 2 fiskfett 2 honung 2 burkina faso 2 dödlighet 2 välfärd 2 växtforskning 2 sötvatten 2 lika villkor 2 travhäst 2 bin 2 matförgiftning 2 ägg 2 höstvete 2 sesamin 2 renskötsel 2 trädgårdshistoria 2 stadsträd 2 salix 2 ekologisk produktion 2 restprodukter 2 vattenmiljö 2 skogsmästare 2 avloppsslam 2 lantbrukets djur 2 future forests 2 hedersdoktor 2 naturvägledning 2 asätare 2 blåbärsprognos 2 svartrost 2 fiskeförvaltning 2 hormonstörande ämnen 2 naturresurstillgångar 2 trav 2 rekreation 2 cancer 2 järv 2 predation 2 design 2 biobränsle 2 frukt och grönt 2 naturupplevelser 2 habitat 2 låginkomstländer 2 skattningsmetod 2 mehg 2 arbete 2 friluftsliv 2 universitet 2 bärprognos 2 jordbrukslandskap 2 kvävefixering 2 etologi 2 allergi 2 skadegörare 2 samer 2 hästsjukvård 2 hållbarhet 2 hortikultur 2 stubbar 2 nöt 2 svamp 2 folkhälsa 2 biodling 2 kulturväxter 2 miljötrender 2 lustgassänka 2 blommor 2 butikssvinn 2 läkemedel 2 markberedning 2 havsmiljö 2 contortatall 2 havre 2 fältkrassing 2 smådjur 2 utfodring 2 vetenskapsrådet 2 växtbioteknik 2 värphöns 2 arkeologi 2 hälsa. rehabilitering 2 feromoner 2 åsa rising 2 attityder 2 fjäderfä 2 pristagare 2 kvicksilver 2 skötsel 2 vattenförsörjning 2 landsbygd 2 pris 2 övergödning av vattendrag 2 bioteknik 2 skara 2 blomning 2 bladlöss 2 tvärvetenskap 2 företagsledning 2 grovfoder 2 Alnarp 2 åkermark 2 ehec 2 naturunderstödd rehabilitering 2 global 2 snöleopard 2 bakterie 2 myggor 2 medborgarforskning 2 naturhänsyn 2 stärkelse 2 gmo 2 forest 2 etiopien 2 mossor 2 musik 2 marin 2 skogsskötsel 2 entreprenörskap 2 plast 2 kraftledningsgator 2 pollinering 2 cap 2 jens häggström 2 utsläpp 2 bröd 2 räv 2 rennäring 2 studenter 2 spindeltråd 2 vattendrag 2 vårtecken 2 forskningsprojekt 2 rävens dvärgbandmask 2 biodiesel 2 professorsinstallation 2 gödsel 2 diabetes 2 förädling 2 grundskola 2 app 2 stress 2 landsbygdsutcveckling 2 forskningsfartyg 2 trädgårdsnäring 2 grön infrastruktur 2 unghästprojektet 2 kålväxter 2 Almedalen 2 protein engineering 2 kompetens 2 utemiljö 2 dricksvatten 2 kraftfoder 2 nötköttsproduktion 2 djurpark 2 arktis 2 brasan 1 kål 1 blåtunga 1 fekalier 1 sallad 1 globala målen 1 akvatiska resurser 1 styrelseordförende 1 mejeri 1 jägmästare 1 täkt 1 glesbygd 1 urbana miljöer 1 östrogen 1 suggfixering 1 arbetsvetenskap 1 spannmål 1 in 1 tävling 1 japansk encefalit 1 organic production 1 satellitdata 1 urskogar 1 lill-skansen 1 skyddade rovdjur 1 ecosystems 1 miljöbelastning 1 arktiskt 1 formas 1 björk 1 pollenallergi 1 lantbrukspolitik 1 europa 1 metodutveckling 1 proteinteknik 1 u-länder 1 stormen gudrun 1 tillman 1 dt 1 galtvaccination 1 cat friendly 1 konstgjord befruktning 1 compex landscapes 1 arbetskraft 1 populärvetenskaplig bok 1 mortalitet 1 fruktfluga 1 humlor 1 frystorkning 1 urin 1 Vetenskapsakademin i Beijing 1 naturlig föryngring 1 it 1 kohälsa 1 potatissjukdomar 1 vinbonde 1 3d structure 1 grisuppfödning 1 livsmedelstrygghet 1 gröna tak 1 officiell statistik 1 programmet för ökad mångfald 1 fjällen 1 tranor 1 potatisförädling 1 oljeväxter 1 Visa alla taggar
Media no image

Four new Master’s programmes at the Swedish University of Agricultural Sciences, SLU

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 13:03 CEST

SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences, is moving its education forward with the strategic development of four new two year Master’s programmes: Horticultural science, Plant biology for Sustainable Production, Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation and Sustainable Food Systems.

Media no image

Sparris och tomat i framtidens grönsaksdisk

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 10:26 CEST

Tomater är vinnare. Sparris kommer starkt. Isbergssallad backar. Det är några av trenderna i grönsaksdisken, där både förpackningar och innehåll för­ändras, enligt en undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vi äter allt mer grönsaker och rotfrukter. Konsumtionen har ökat med ca 50 procent sedan 1990 och ökningen håller i sig genom att handeln anpassar utbudet till nya krav.

Livsmedelsutmaningar sökes för industridoktorander

Livsmedelsutmaningar sökes för industridoktorander

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 08:57 CEST

SLU startar nu ett program för upp till tio industridoktorander inom livsmedelsområdet, med start under 2018. Branschen uppmanas medverka med sina förslag till forskningsfrågor. Programmet är ett regeringsuppdrag inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin som ett led i att öka samverkan mellan forskningen och livsmedelsindustrin.

Succé för tonfiskmärkningsprojekt  - 14 blåfenade tonfiskar märkta i Sverige

Succé för tonfiskmärkningsprojekt - 14 blåfenade tonfiskar märkta i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 06:02 CEST

Det första tonfiskmärkningsprojektet i svenska och danska vatten är nu avslutat med ett mycket lyckat resultat. Totalt har 18 blåfenade tonfiskar märkts i Kattegatt och Skagerrak - 14 av dem i Sverige. Tonfiskarna, som vägde mellan 130-250 kilo, bär nu på satellitsändare som under 12 månader kommer att samla in unik information om fiskarnas vandringar i Atlanten.

Nytt om arvsanlag som påverkar hästars gångarter och prestationer

Nytt om arvsanlag som påverkar hästars gångarter och prestationer

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 14:28 CEST

Upptäckten av den muterade ”passgenen”, som visade sig påverka såväl rörelsemönster som prestation hos hästar, väckte stor uppmärksamhet 2012. Nu kommer en avhandling från SLU med nya studier om hur denna gen, men också andra, påverkar gångarter och prestation hos olika hästraser.

Stora utmaningar för fortsatt traditionell markanvändning i fjällområdet

Stora utmaningar för fortsatt traditionell markanvändning i fjällområdet

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 13:00 CEST

I dag är förutsättningarna för fortsatt traditionell markanvändning i fjälltrakterna förändrade. Och när markanvändningen förändras, så förändras också landskapet. Biologisk mångfald och traditionell ekologisk kunskap som är kopplad till denna markanvändning riskerar därmed att försvinna, visar en ny doktorsavhandling från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Matminnen varar livet ut

Matminnen varar livet ut

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 11:49 CEST

Harmoniska måltider med ångande köttgrytor eller snabbmakaroner och ketchup vid ett stökigt köksbord? Minnen av barndomens mat och måltider sitter kvar och påverkar livet som vuxen. Forskarna Elisabeth von Essen och Fredrika Mårtensson, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, har studerat unga vuxnas matminnen, studien visar att viktiga matminnen till och med kan påverka din kärleksrelation.

Media no image

Pressinbjudan: Skogsdatalabbet invigs i Umeå

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 08:00 CEST

Den 19 oktober går startskottet för en ny verksamhet, Skogsdatalabbet som då inviger nya lokaler och utrustning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. I samband med invigningen lanseras även Skogsdatabloggen https://blogg.slu.se/skogsdatabloggen/ med texter om skogliga data, analysverktyg och beslutsunderlag.

SLU prisar samhällsviktig och nyskapande forskning

SLU prisar samhällsviktig och nyskapande forskning

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 09:17 CEST

Giftfri bekämpning av snytbaggar, hämmande av sjukdomsframkallande mikroorganismer och en miljövänlig metod för utsädessanering. Dessa tre innovationer har utsetts till de mest framgångsrika innovationerna som har sitt ursprung i SLU:s forskning under 40 år.

Framgångsfaktorer för god skörd söks med hjälp av ny metod

Framgångsfaktorer för god skörd söks med hjälp av ny metod

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 13:30 CEST

Forskare från SLU har med en metod som är vanlig inom samhällsvetenskap undersökt hur man lyckas med odling av korn. Bland en mängd jämförda faktorer ringade de in de odlingsåtgärder som haft störst betydelse. Både konventionella och ekologiska gårdar ingick i studien, men om forskarna bara hade tittat på skillnaden mellan dessa typer av jordbruk hade de missat de enskilda åtgärdernas betydelse.

Media no image

EU-medel till forskning om översvämningar

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 10:05 CEST

Nyligen beviljades EU-medel ur COST Action-programmet till ett projekt där bl a SLU-forskare medverkar för att bygga upp ett nätverk med fokus på hur markanvändning kan reducera översvämningsrisker.

Storskarvens spybollar bekräftar Darwins teori

Storskarvens spybollar bekräftar Darwins teori

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 12:59 CEST

Redan Charles Darwin noterade att fiskätande fåglar kan sprida växter genom att de äter fiskar som i sin tur har ätit frön. Genom att studera innehållet i skarvars spybollar har forskare nu lyckats bekräfta den teorin ytterligare. Sådan här sekundär spridning kan vara viktig för förflyttning av både växter och ryggradslösa djur mellan annars avgränsade livsmiljöer.

En brud och en professor bland årets Grönt kulturarv®-nyheter!
Internationell klimatpolitik som flyttar ansvaret till fattiga kvinnor

Internationell klimatpolitik som flyttar ansvaret till fattiga kvinnor

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 09:06 CEST

Ett uttalat mål i den klimatpolitik som ska motverka avskogning i tropikerna (REDD+) är att den också ska minska fattigdomen och stärka kvinnornas ställning, men så fungerar den inte alltid i praktiken. Det visar Lisa Westholm i en avhandling från SLU.

Media no image

SLU får toppbetyg i UKÄ-utvärdering

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 15:04 CEST

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att tre fjärdedelar av de svenska lärosätena inte når upp till kriterierna.

Pris i Cannes till svensk skogsfilm

Pris i Cannes till svensk skogsfilm

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 13:25 CEST

”​A rapidly changing forest” handlar om hur skogen påverkas av klimatförändringarna, har vunnit andrapris för miljöfilmer vid The Cannes Corporate Media & TV Awards. Den är producerad av Sverker Johansson, Henrik Skarstedt och Andreas Norin, och är en av 5 filmer som görs åt Future Forests, skogsforskningsprogrammet finansierat av SLU, Skogforsk och Umeå Universitet.

Nordiska forskare först i världen med att kartlägga trollsländors diet

Nordiska forskare först i världen med att kartlägga trollsländors diet

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 09:15 CEST

Forskare vid Åbo universitet, Helsingfors universitet och Sveriges lantbruksuniversitet var först i världen med att kartlägga vilka bytesarter vuxna trollsländor fångar. Genom analyser av DNA i trollsländornas avföring visar forskarna att trollsländorna har tiotals olika insektsgrupper i dieten. Resultaten belyser med en hittills ouppnådd precision trollsländornas ställning i naturens näringsväv.

Svea blir namnet på Sveriges nya forskningsfartyg

Svea blir namnet på Sveriges nya forskningsfartyg

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 17:06 CEST

SLU bygger, på uppdrag av regeringen, ett nytt oceangående undersöknings- och forskningsfartyg. Igår avslöjade SLU:s rektor att fartyget ska heta Svea. Namnvalet har föregåtts av en namntävling.

Öppet campus på SLU i Uppsala

Öppet campus på SLU i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 15:25 CEST

SLU fyller 40 år i år och det uppmärksammas på många olika sätt. Bland annat anordnas Öppet campus på flera orter inom SLU.

Media no image

Inga universella tillväxtvägar för småföretag

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 09:46 CEST

Tillväxt i småföretag lämpar sig inte för generella förklaringsmodeller. Ibland sker tillväxten steg för steg enligt en vanlig men kraftigt förenklad modell, men det kan lika gärna handla om en smärtsam och rörig process. Varje företag behöver därför hitta sitt eget sätt att växa. Det skriver Maria Tunberg i en avhandling från SLU.