Skip to main content

Taggar

SLU 617 lantbruksuniversitet 423 biologisk mångfald 346 naturvård 302 jordbruk 286 arter 256 skog 253 klimatpåverkan 249 miljöanalys 240 veterinärmedicin 171 livsmedel 81 trädgård 67 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 fiske 24 fisk 24 skogsbruk 24 landskapsarkitektur 23 forskning 17 hund 17 häst 16 miljöövervakning 12 hälsa 11 foder 11 jakt 11 utbildning 11 älg 11 gris 11 rovdjur 11 miljö 11 övergödning 10 insekter 10 mjölk 9 varg 9 odling 9 klimat 9 landskap 9 genetik 9 fiskodling 9 hav 9 växtförädling 8 nationalnyckeln 8 kor 8 bioenergi 8 fåglar 8 mjölkkor 8 vilt 8 djurvälfärd 8 djur 8 avel 7 växtskydd 7 mark 7 lantbruk 7 östersjön 7 torsk 7 ekosystem 7 kulturarv 7 ekonomi 7 förvaltning 7 vatten 7 vattenbruk 7 mat 7 Svenska artprojektet 7 riksskogstaxeringen 6 husdjursvetenskap 6 rehabilitering 6 blåbär 6 agrarhistoria 6 potatis 6 ekosystemtjänster 6 metan 6 ekologi 6 katt 6 UDS 6 markanvändning 6 hållbar utveckling 6 böcker 6 natur 6 växter 6 växthusgaser 6 företagande 6 ArtDatabanken 6 landsbygdsdepartementet 6 landskapsplanering 5 arbetsmiljö 5 tillväxt 5 veterinär 5 klimatförändring 5 miljöpsykologi 5 växthusgas 5 skogshistoria 5 kadmium 5 universitetsdjursjukhuset 5 landskapsanalys 5 medicin 5 samverkan 5 bär 5 nötkött 5 giftfri miljö 5 EU 5 husdjur 5 djursjukhus 5 djurskydd 5 vete 5 energi 4 landsbygdsutveckling 4 biologi 4 odlad mångfald 4 röding 4 avverkning 4 gran 4 vhc 4 henrik ericsson 4 malaria 4 konst 4 slakt 4 arkitektur 4 mikroorganismer 4 sorkfeber 4 lövsta 4 beteende 4 granbarkborre 4 biologisk bekämpning 4 lingon 4 forskningscentrum 4 historia 4 uppsala 4 fosfor 4 skogsskador 4 bekämpningsmedel 4 djurhälsa 4 frukt 4 metylkvicksilver 4 trädgårdsbruk 4 abborre 4 park 4 ko 4 lax 4 sjukvård 4 biogas 4 ultuna 4 ål 4 livsmedelsförsörjning 4 turism 4 fattigdomsbekämpning 4 CBM 4 jord 4 jämställdhet 4 mångfald 4 klimatförändringar 4 djurhållning 4 växtfysiologi 3 genus 3 baljväxter 3 zoonos 3 fettsyror 3 björn 3 restvärme 3 artportalen 3 bakterier 3 landskapsarkitekt 3 kulturhistoria 3 eskil erlandsson 3 försurning 3 nötköttsproducenter 3 växtskyddsmedel 3 mjölkproduktion 3 marin miljö 3 nötkreatur 3 miljömål 3 doft 3 trädförädling 3 vattenkvalitet 3 inventering 3 grisar 3 kemi 3 lamm 3 kväve 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 landskapsutveckling 3 livsmedelssäkerhet 3 afrika 3 hästar 3 matsvinn 3 får 3 kemisk ekologi 3 politik 3 kastrering 3 rödlista 3 köttproduktion 3 förtjänstmedalj 3 lustgas 3 sportfiske 3 grönsaker 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 tall 3 fjärranalys 3 trädgårdsodling 3 lo 3 fiskevård 3 invasiva arter 3 jägare 3 trädgårdsprodukter 3 naturresurser 3 kantzoner 3 amerikansk hummer 3 bok 3 stadsodling 3 sjukdom 3 biodiversitet 3 infrastruktur 3 perenner 3 hälsa friskvård stress 3 fjärilar 3 innovation 3 inavel 3 rovfisk 3 diabetes 3 mjölkko 3 fruktsamhet 3 genbank 3 hänsyn 3 djursjukvård 3 laserskanning 3 kungsörn 3 plantering 3 balsgård 3 älgjakt 3 skogsskada 3 stadsplanering 3 våtmarker 3 virus 3 antibiotika 3 vildsvin 3 kvävenedfall 3 miljödepartementet 3 interreg 2 honung 2 naturliga fiender 2 ekologisk odling 2 alzheimer disease 2 käringtand 2 arbetsliv 2 djuromsorg 2 Biodiverse 2 ensilage 2 slakteri 2 fånggröda 2 stad 2 svedjebränning 2 forskningsinfrastruktur 2 sorkar 2 taxonomi 2 ipm 2 ledarskap 2 växtbiologi 2 vindkraft 2 miljöstöd 2 parasiter 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 strömstad 2 landsbygdsprogram 2 biologisk kontroll 2 mink 2 immunförsvar 2 miljögifter 2 sjukdomar 2 grisproduktion 2 policy 2 design 2 fiskfett 2 fastighet 2 sötvatten 2 planering 2 burkina faso 2 dödlighet 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 kompetens 2 växtforskning 2 välfärd 2 lika villkor 2 bin 2 travhäst 2 salix 2 matförgiftning 2 ägg 2 höstvete 2 predation 2 forskningsfartyg 2 Partnerskap Alnarp 2 trädgårdshistoria 2 professorsinstallation 2 ekologisk produktion 2 studenter 2 skogsmästare 2 renskötsel 2 restprodukter 2 hedersdoktor 2 vattenmiljö 2 naturvägledning 2 järv 2 utsläpp 2 stadsträd 2 fiskeförvaltning 2 marin 2 svartrost 2 blåbärsprognos 2 hormonstörande ämnen 2 cancer 2 trav 2 frukt och grönt 2 rekreation 2 naturresurstillgångar 2 asätare 2 savann 2 dikor 2 biobränsle 2 habitat 2 låginkomstländer 2 naturupplevelser 2 skattningsmetod 2 blomning 2 arbete 2 universitet 2 friluftsliv 2 mehg 2 bärprognos 2 skadegörare 2 etologi 2 jordbrukslandskap 2 hållbarhet 2 allergi 2 kvävefixering 2 arkeologi 2 stubbar 2 hortikultur 2 svamp 2 butikssvinn 2 vetenskapsrådet 2 skara 2 nöt 2 skötsel 2 folkhälsa 2 blommor 2 kulturväxter 2 miljötrender 2 läkemedel 2 lustgassänka 2 contortatall 2 markberedning 2 utfodring 2 fältkrassing 2 havsmiljö 2 skåne 2 havre 2 växtbioteknik 2 smådjur 2 hästsjukvård 2 samer 2 fjäderfä 2 bioteknik 2 åsa rising 2 attityder 2 värphöns 2 feromoner 2 kvicksilver 2 hälsa. rehabilitering 2 pristagare 2 landsbygd 2 tvärvetenskap 2 pris 2 arktis 2 övergödning av vattendrag 2 vattenförsörjning 2 biodling 2 bladlöss 2 företagsledning 2 Alnarp 2 grovfoder 2 naturunderstödd rehabilitering 2 åkermark 2 medborgarforskning 2 ehec 2 snöleopard 2 global 2 bakterie 2 myggor 2 forest 2 skogsskötsel 2 entreprenörskap 2 mossor 2 stärkelse 2 etiopien 2 jens häggström 2 kraftledningsgator 2 musik 2 gmo 2 cap 2 plast 2 djurpark 2 lantbrukets djur 2 avloppsslam 2 förädling 2 bröd 2 pollinering 2 naturhänsyn 2 future forests 2 rennäring 2 vattendrag 2 vårtecken 2 biodiesel 2 spindeltråd 2 forskningsprojekt 2 rävens dvärgbandmask 2 gödsel 2 kålväxter 2 räv 2 stress 2 lavar 2 grundskola 2 grön infrastruktur 2 landsbygdsutcveckling 2 nötköttsproduktion 2 sesamin 2 unghästprojektet 2 utemiljö 2 trädgårdsnäring 2 Almedalen 2 protein engineering 2 kraftfoder 2 professorsföreläsningar 2 olycksfall 2 dricksvatten 2 app 2 kål 1 blåtunga 1 fekalier 1 sallad 1 akvatiska resurser 1 täkt 1 globala målen 1 tranor 1 jägmästare 1 mejeri 1 gröna tak 1 urbana miljöer 1 tävling 1 miljöbelastning 1 suggfixering 1 arbetsvetenskap 1 in 1 spannmål 1 japansk encefalit 1 ecosystems 1 satellitdata 1 humlor 1 urskogar 1 mortalitet 1 arbetskraft 1 skyddade rovdjur 1 formas 1 stormen gudrun 1 arktiskt 1 pollenallergi 1 lantbrukspolitik 1 u-länder 1 dt 1 europa 1 proteinteknik 1 metodutveckling 1 cat friendly 1 frystorkning 1 oljeväxter 1 galtvaccination 1 björk 1 konstgjord befruktning 1 compex landscapes 1 tillman 1 lill-skansen 1 populärvetenskaplig bok 1 fruktfluga 1 naturlig föryngring 1 organic production 1 urin 1 Vetenskapsakademin i Beijing 1 fjällen 1 potatisförädling 1 kohälsa 1 potatissjukdomar 1 it 1 östrogen 1 grisuppfödning 1 livsmedelstrygghet 1 vinbonde 1 officiell statistik 1 programmet för ökad mångfald 1 styrelseordförende 1 3d structure 1 spatt 1 Visa alla taggar
Diabetes vanligast hos medelålders hankatter av vissa raser

Diabetes vanligast hos medelålders hankatter av vissa raser

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 08:30 CET

Katter av raserna burma, russian blue, abessinier och norsk skogkatt utvecklar diabetes oftare än andra raser. Och det är de medelålders, inaktiva och glupska hankatterna som löper störst risk att bli överviktiga och få diabetes. Det har veterinär Malin Öhlund kommit fram till i sitt doktorsarbete vid SLU. Resultaten kan hjälpa både veterinärer och kattägare att förebygga sjukdomen.

Nya användningsområden för nanomaterial i jordbruket

Nya användningsområden för nanomaterial i jordbruket

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 09:20 CET

Vissa nanomaterial har egenskaper som kan utnyttjas för att stärka odlade grödor. Det kan t.ex. handla om att främja samspelet med sjukdomshämmande bakterier i marken, eller att öka växters stresstolerans. Om detta skriver Martin Palmqvist i en avhandling från SLU.

Yrkesnämnd för naturturism bildad

Yrkesnämnd för naturturism bildad

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 09:01 CET

Naturen är för många turister som en betydande anledning att resa till Sverige. Naturturismen är en växande bransch och det finns ett behov av fler verksamma aktörer. Skolverket har nyligen fått i uppdrag att lämna förslag till en ny inriktning mot naturturism på Naturbruksprogrammet. För att näringen ska kunna stötta en sådan inriktning bildades nyligen Naturturismens Yrkesnämnd.

Genetiken bakom inlagringen av stärkelse och kostfiber i kornkärnan är klarlagd

Genetiken bakom inlagringen av stärkelse och kostfiber i kornkärnan är klarlagd

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 09:56 CET

Hur stor del av energin från fotosyntesen som omvandlas till stärkelse och fruktaner (en typ av kostfiber) i en kornkärna styrs av en enskild gen. En internationell forskargrupp med basen vid SLU har nu visat exakt hur denna avvägning regleras, och att nivåerna varierar mellan olika sorter. Forskningen banar väg för förädling av särskilt kostfiberrika kornsorter med en uttalad hälsoprofil.

Lavar i Antarktis dukar under för global uppvärmning

Lavar i Antarktis dukar under för global uppvärmning

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 08:27 CET

Korta perioder av förhöjd temperatur i Antarktis kan innebära livsfara för många lavarter, enligt en ny studie där forskare från SLU har deltagit. Lavarterna påverkas dock olika starkt av temperaturförändringar och det innebär att växtsamhällets artsammansättning kommer att förändras.

Media no image

EU Direct Payments Fail to Deliver

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 09:19 CET

Over 40 billion Euros are given annually to European agriculture as direct payments under the Common Agricultural Policy. Yet, the policy fails to deliver on what EU citizens are promised. This is a key message from new research by AgriFood Economics Centre and Centre for Environmental and Climate Research, Lund University. Both in Sweden.

Media no image

Vinnare i Gilla naturen: Klass 5, Alviksskolan, Luleå

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 08:00 CET

Filmen ”Skogen i Alvik” har utsetts till vinnare i tävlingen Gilla naturen. Klass 5 på Alviksskolan, Luleå, kommer under 2018 att få resa till en av Sveriges nationalparker. Tillsammans med nio andra finalistklasser kommer de också vara med och ta fram en utställning om barns tankar om natur och naturskydd på Naturhistoriska riksmuseet.

SLU vill vara ett klimatneutralt universitet inom tio år

SLU vill vara ett klimatneutralt universitet inom tio år

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 16:04 CET

SLU vill ta täten i klimatarbetet vid svenska universitet och högskolor. Enligt ett nytt beslut siktar ledningen på att universitetet ska vara klimatneutralt vid 50-årsjubileet 2027. SLU fick nyligen högsta betyg av UKÄ för arbetet med att främja hållbar utveckling, men nu höjs ambitionsnivån alltså ytterligare.

Media no image

EU:s direktstöd till jordbruket försvagar konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 08:30 CET

Förra året betalades över 400 miljarder kronor ut i direktstöd till det europeiska jordbruket, varav sex miljarder gick till det svenska. Jordbrukspolitiken är dock dålig på att leverera det EU-medborgarna betalar för. Det visar forskare från AgriFood Economics Centre och Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet i en ny rapport.

Snabbväxande durumvete för hett klimat får innovationspris

Snabbväxande durumvete för hett klimat får innovationspris

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 14:21 CET

Idag finns durumvete som kan odlas på savannen längs Senegalfloden under de fyra månader då det är 35–40 grader varmt, och för hett för att odla andra grödor. Bakom de nya sorterna står Filippo Bassi, växtförädlare från ICARDA, och Rodomiro Ortiz, växtgenetiker från SLU. Nu har de belönats med ett internationellt livsmedelssäkerhetspris för sitt arbete.

Genteknik i storskalig ko-avel väcker etiska och praktiska frågor

Genteknik i storskalig ko-avel väcker etiska och praktiska frågor

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 11:35 CET

Genteknik väcker praktiska, tekniska och etiska frågor. För- och nackdelar med olika tekniker bör vägas mot varandra i varje enskilt användningsområde innan de tillämpas i ett avelsprogram. Detta skulle kunna ske genom rådgivande etiska kommittéer i avelsorganisationerna, vilka skulle kunna bidra till öppna och nyanserade diskussioner och en ansvarsfull tillämpning, föreslår forskare från SLU.

Media no image

Pressinbjudan: Livsmedelsbranschen pitchar sina förslag i tävling om industridoktorander vid SLU

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 11:02 CET

Av 30 inkomna ansökningar till SLU:s industridoktorandprogram inom livsmedel har 22 gått vidare i urvalsprocessen. Dessa bjuds nu in till nästa steg, som är ett ”pitch-event” då varje företag/organisation får tre minuter på sig att sälja in sälja in sitt projektförslag. Totalt är det tio doktorandprojekt som står på spel.

Mångmiljonbelopp till forskningsprojekt om avstressande arbetsmiljöer
Rätt sorts foder hjälper insulinresistenta hästar

Rätt sorts foder hjälper insulinresistenta hästar

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 10:26 CET

Mer socker och stärkelse i fodret, liksom det sjukliga tillståndet insulinresistens, tycks öka risken för att vissa hästar ska utveckla fång. Det konstaterar Sanna Truelsen Lindåse i en avhandling från SLU. Hon har studerat ekvint metabolt syndrom, EMS, utifrån olika frågeställningar, och har dessutom tagit fram ett enkelt test för diagnos.

Media no image

Kroppsstorlek styr hur klimatförändringar påverkar fiskpopulationer

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 09:10 CET

Klimatförändringar och varmare vatten kan drastiskt förändra fiskpopulationers storleksstruktur och dynamik, visar en ny studie. Sådana förändringar kan uppkomma om olika stora individer inom en population påverkas olika av ett varmare klimat, vilket de gör hos många arter. Detta visar hur viktigt det är att ta hänsyn till kroppsstorlek för att förstå hur de kommer att påverkas av varmare vatten

Glädjande om insjöfisk: Kvicksilverhotet kan vara på väg att blåsa bort

Glädjande om insjöfisk: Kvicksilverhotet kan vara på väg att blåsa bort

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 11:20 CET

Kvicksilver finns med på WHO:s tio-i-topp-lista över kemikalier som hotar den globala folkhälsan. I mer än hälften av Sveriges insjöar och vattendrag innehåller fisken t.ex. så mycket kvicksilver att den bör undvikas som föda. Till råga på allt har det inte heller gått att se någon lösning på problemet, men ny forskning inger hopp: kvicksilverhotet kan mycket väl vara på väg att blåsa bort.

Media no image

Gilla naturen: Tio skolklasser i final

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 14:43 CET

Nu har tio skolklasser gått till final i tävlingen Gilla naturen. De kommer få vara med och ta fram en utställning om barns tankar om natur som är betydelsefull för dem och naturskydd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm under 2018. Vinnaren, som meddelas 30 november, kommer dessutom att få resa till en av Sveriges 29 nationalparker.

Media no image

Crickets likely nutritious for people as well

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 13:44 CET

Crickets are considered tasty, and nutrient analyses show that they have a high and interesting nutritional value for humans. Insects are viewed as food in many countries, while others do not eat them at all – including much of the western world. Insects can be produced with few, and often low-value, resources, which is why the UN has highlighted them as a future food with great potential.

Media no image

​​Död ved kan minska risken för insektsskador i skog

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 13:20 CET

Risken för utbrott av röd tallstekel kan minska med mer död ved i skogen, enligt en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet). Det beror troligtvis på att den döda veden ger skydd och boplatser till smågnagare som äter kokonger från röd tallstekel. Utbrott förekommer då och då, nu senast i somras då skogar framför allt i södra Sverige drabbades.

Kan historien bidra till framtiden?

Kan historien bidra till framtiden?

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 10:50 CET

I en tid av allvarliga miljöhot kan samverkan mellan olika vetenskapliga discipliner ge ledtrådar till hur vi kan forma en mer hållbar framtid. Det framväxande forskningsfältet historisk ekologi kombinerar kunskap från olika ämnesområden för att skapa nya perspektiv på historia och samtid och på sambanden mellan natur och människa.