Gå direkt till innehåll
Ärkebiskopen hedersdoktor vid SLU

Pressmeddelande -

Ärkebiskopen hedersdoktor vid SLU

Ärkebiskopen Anders Wejryd blir ny hedersdoktor vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Han är en av totalt nio utsedda personer som vid höstens promotionshögtid 8-9 oktober promoveras till hedersdoktor. (Foto: Magnus Aronson)

Det är för hans visionära ledarskap för Svenska kyrkans miljöarbete, och i synnerhet vad gäller klimatfrågan, som fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap vid SLU, vill uppmärksamma Anders Wejryd. I motiveringen står bland annat:

”Världens överlevnadsfrågor handlar om vårt förhållande till skapelsen, till djuren, naturen och till människor. Klimatfrågan har varit aktuell länge. Anders Wejryd har både föreläst och agerat i frågan om att minska utsläpp från fossila bränslen och metangaser.”

Wejryds initiativ till det världsomfattande mötet ”Interfaith Climate Summit” i Uppsala 2008  nämns som ett djupt och väl övertänkt engagemang för miljön. Vid mötet samlades människor från hela världen och alla religioner för att diskutera, bland annat miljön.

– Jag är överraskad och hedrad, säger ärkebiskopen. Jag ser det här som ett erkännande av kvalitén på Svenska kyrkans arbete med globala rättvise- och resursfrågor, och att kyrkan är en seriös medspelare i aktuella samhällsfrågor.

Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, SLU Uppsala har även utsett följande hedersdoktorer:

Phil Ineson, professor vid University of York, är en av världens ledande forskare kring emissioner av växthusgaser från mark, samt hur växtsamhället och marken samspelar. Hans forskning inom området utgör viktiga bidrag till förståelsen hur klimatförändringar påverkar ekosystemen.

Janet I. Sprent, professor vid University of Dundee, är en världsledande forskare inom kväveomsättning.  Hon har bland annat blivit känd för sina ingående studier av mångfalden och släktskapen inom familjen baljväxter och deras rotknölssymbioser – ett gigantiskt arbete då baljväxtfamiljen omfattar 18 000 arter.

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU Uppsala har utsett följande hedersdoktorer:

Ole Lind, forskningsledare vid företaget DeLaval har under 30 års tid arbetat för att utveckla tekniken kring mjölkning av kor. Han är en ivrig förespråkare för forskningssamarbete med SLU. Det har resulterat i ett flertal doktorandprojekt och examensarbeten, samt att DeLavals utvecklingsprojekt med automatisk mjölkning förlades till SLU i Uppsala .

Marian C. Horzinek, professor vid Utrecht University i Holland har haft en banbrytande roll inom veterinärmedicinsk virologi. Han har kartlagt ett flertal virussjukdomar och i detalj studerat olika virus av betydelse inom veterinärmedicinen, bland andra svinpestvirus. Han har också främjat utvecklingen av virologisk forskning inom SLU.

Skogsvetenskapliga fakulteten, SLU Umeå har utsett följande hedersdoktorer:

John Pastor, professor vid University of Minnesota, har främst forskat om markekologi men också gjort viktiga insatser inom området växt-djur interaktioner. Han har bland annat  studerat effekter av större växtätare på ekosystemen. Under lång tid har han haft täta kontakter med forskare vid skogsvetenskapliga fakulteten i Umeå.

Jan-Åke Lundén, jägmästare verksam vid LRF Skogsägarna, har aktivt medverkat för tillkomsten av ett flertal stora forskningsprogram som haft stor betydelse, bland annat Snytbaggeprogrammet och Granprogrammet. Under sin tid som skogsvårdschef på Södra verkade han för att skogsbruket och skogsägare skulle dra nytta av forskningsresultat.

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU Alnarp har utsett följande hedersdoktorer:

Jörg Hartung, professor vid Hannovers veterinärmedicinska universitet, har forskat om olika klimat- och miljöfrågor vid djurhållning. Han har arbetat för ett bättre djurskydd i samband med djurtransporter, samt även studerat hur luftföroreningar påverkar djur och människors hälsa.

Anne Whiston Spirn, professor vid Massachusetts Institute of Technology, har som landskapsarkitekt arbetat för att främja livskraftiga samhällen; platser som är funktionella, hållbara, meningsfulla och skickligt utformade. Hennes sociala engagemang har bland annat resulterat i tillkomst av kvartersträdgårdar i låginkomstområden i Philadelphia.

Samtliga hedersdoktorer håller sina föreläsningar och promoveras under en högtid vid SLU Uppsala  8-9 oktober 2010.

För mer information om de utsedda hedersdoktorerna, kontakta Carin Wrange, pressansvarig vid SLU 070-247 84 22, carin.wrange@adm.slu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.