Gå direkt till innehåll
Ekologisk produktion – mindre övergödning

Pressmeddelande -

Ekologisk produktion – mindre övergödning

Pressmeddelande från SLU - Sveriges lantbruksuniversitet och JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Den alltför stora kvävetillförseln till biosfären är ett globalt problem som mänskligheten måste hantera. Stockholm Resilience Centre presenterade nyligen en artikel i Nature skriven av 28 forskare som visar att frågan måste tas på största allvar. I syntesrapporten Ekologisk produktion - möjligheter att minska övergödning visas på svårigheter men framförallt på möjligheter att minska utsläpp av övergödande växtnäring från samhället och jordbruket.

- Studien baseras på data från verkliga gårdar och visar tydligt att den ekologiska produktionen ger lägre risk för övergödande kväveutsläpp än konventionell produktion, säger Maria Wivstad, forskare vid SLU.

Studien tar ett samlat grepp på jordbrukets användning av växtnäring och visar var de stora potentialerna till förbättring finns. Som en viktig grund för studien ligger den stora mängd data om växtnäringsanvändning som projektet Greppa Näringen samlat in från aktiva lantbruk.

- På de ekologiska mjölk- och köttgårdarna var antalet djur bättre anpassat till växtodlingen, vilket gav väsentligt lägre kväve- och fosforöverskott per hektar, och därmed lägre risk för övergödande utsläpp. Detta ger också ett tätare kretslopp av foder och gödsel, säger Eva Salomon forskare vid JTI.

- De ekologiska gårdarna bearbetade jorden och spred stallgödsel på våren i större utsträckning än de konventionella. Bearbetning och spridning på våren är den bästa tiden för att utnyttja kvävet i stallgödsel och skörderester effektivt, säger Eva Salomon.

- Rapporten kanske kan ta kål på några gamla myter om ekologisk produktion. Det visade sig till exempel att det inte odlas så stor andel gröngödslingsgrödor på ekologiska växtodlingsgårdar, istället odlas en hel del foder- och frövall. Fodervall på de ekologiska växtodlingsgårdarna visar att dessa gårdar ofta samarbetar med djurgårdar, vilket är bra för att få tätare kretslopp av växtnäring för båda gårdstyperna, säger Maria Wivstad.

- Jag tror att vi har lärt oss mycket av denna studie. Det är också väldigt roligt att se att den databas som byggs upp i Greppa Näringen kan användas till att öka förståelsen för odlingssystemen i jordbruket, säger Stina Olofsson projektledare för Greppa Näringen vid Jordbruksverket.

I rapporten visas tydligt att kretsloppet mellan stad och land är brutet. För en hållbar framtid krävs åtgärder för att sluta kretsloppet och hitta metoder för att utnyttja den växtnäring som vi idag spolar ut i avloppet.

- Den stora outnyttjade potentialen av ren växtnäring i samhället utgörs av urin och fekalier från människor. Genom att utnyttja denna växtnäring så skulle jordbruket bidra till att kraftigt minska övergödningen, säger Håkan Jönsson forskare vid SLU.

Rapporten kan i sin helhet laddas ned här:
http://www.cul.slu.se/publikationer/Eko-prod-overgödning-syntes-web.pdf

Mer information om projektet Greppa Näringen finns på deras hemsida:
http://www.greppa.nu/

Mer information om artikeln som Stockhom Recilience Centre presenterade finns här: http://www.stockholmresilience.org/planetary-boundaries

Mer information:
Maria Wivstad, 018-671409, 070-6771409, Maria.Wivstad@vpe.slu.se
Eva Salomon, 018-30 33 61, 070-595 00 23, eva.salomon@jti.se
Håkan Jönsson, 018-67 18 86, 0736-52 23 30, Hakan.Jonsson@et.slu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.