Gå direkt till innehåll
Foto: Lena Holm. Bilden föreställer Anna Rising som håller i en spindel.
Foto: Lena Holm. Bilden föreställer Anna Rising som håller i en spindel.

Pressmeddelande -

Nya forskningsrön om spindeltråd - kan snart finnas tillgängligt för industriell användning

Spindeltråd är ett av de starkaste materialen som finns. Forskare har länge försökt att ta fram konstgjord spindeltråd för att använda i exempelvis industrin och för medicinskt bruk. De egenskaper som spindeltråden har gör att den skulle kunna ersätta andra material och därmed ge både bättre hållbarhet och mindre miljöpåverkan. Nu har forskningen tagit ett stort kliv framåt.

Problemet har varit att få fram tillräckligt stor mängd med spindeltråd och att hitta en process där man inte behöver använda starka kemikalier.

Forskningen kring konstgjorda spindeltrådar har resulterat i fibrer som är tillräckligt starka för att de ska fungera för industriella användningsområden, men ett stort problem är att bakterierna som används i produktionen producerar för små mängder spindeltrådsprotein och de flesta metoder för att spinna fibrer från dessa kräver att man använder starka lösningsmedel. Alltså behövs nya metoder för produktion och spinning.

En forskargrupp från Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet har tidigare lyckats spinna konstgjorda spindeltrådar enligt samma principer som spindeln använder. Nu har samma forskargrupp lyckats skala upp produktionen av spindeltråden.

Forskningsledare Anna Rising kommenterar:

  • I den här studien har vi utvecklat en produktionsmetod som ger tio gånger mer spindeltrådsprotein än vad man tidigare någonsin kunnat åstadkomma.
  • Den mängd spindelstrådsfibrer som vi får fram per odlingsomgång gör det möjligt att spinna kontinuerligt i 75 timmar, vilket resulterar i en 125 km lång fiber. Vår process innebär alltså ett stort steg framåt mot produktion av biomimetiska spindeltrådar för industriellt bruk, säger Anna Rising.

Forskningsgruppen använder en biomimetisk spinnapparat, dvs en apparat som efterliknar hur spindeltråden produceras naturligt. De spindeltrådsproteiner som har spunnits till fibrer har visat sig vara de segaste konstgjorda spindeltrådsfibrerna som har tillverkats med enbart vatten-lösningar, utan de starka kemikalier som tidigare behövde tillföras.

Kontaktuppgifter:


Anna Rising, DVM PhD

Professor
anna.rising@slu.se
Tel. +46 (70) 9744888 

Karolinska Institutet

pressinfo@ki.se
08-524 860 77

Ämnen

Kategorier

Kontakter

David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.