Gå direkt till innehåll
Nya professorer föreläser – från fåglar, får och fästingar till fruktsamhet och folater

Pressmeddelande -

Nya professorer föreläser – från fåglar, får och fästingar till fruktsamhet och folater

Anna Schnürer är professor i bioenergi. I labbet finns reaktorer där biogasprocessen kan styras ungefär som i en fullskalig anläggning. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Vid SLU i Uppsala installeras i år 23 nya professorer. De föreläser på Loftet på Ultuna den 10, 11 och 12 april 2013.

Ämnena för föreläsningarna rör sig från de små till de stora sammanhangen. Åke Berg berättar exempelvis om hoten mot jordbrukslandskapets fåglar, medan Eva Axnér berättar om fortplantning hos karnivorer.

Läs mer om, och kom och lyssna på de nya professorerna när de berättar om sin spännande forskning!

Här följer programmet för föreläsningarna i Uppsala (Loftets hörsal, Duhrevägen 8, Ultuna):

Onsdag 10 april – fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

 • 09.00 Fortplantning hos hund och katt. Kan katter hjälpa utrotningshotade tigrar? Eva Axnér, professor i reproduktion hos karnivorer
 • 09.30 Sex and the single sperm, Jane Morrell, professor i reproduktionsbioteknologi
 • 10.30 Surviving surgery, Pia Haubro Andersen, professor i stordjurskirurgi
 • 11.00 Cancercellen – den biologiska anarkisten, Henrik von Euler, professor i intermedicin, smådjur
 • 12.30 Cancer och stamceller, Eva Hellmén, professor i cell- och tumörbiologi
 • 13.00 Epizootologi – att förvänta det oväntade, Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi och smittskydd
 • 13.30 Transportmedel för tungmetaller i kroppens celler, Jonas Tallkvist, professor i molekylär toxikologi
 • 14.30 Multiple-choice tentor är inte så dåligt som deras rykte, Harold Tvedten, professor i klinisk kemi
 • 15.00 Hästar i arbete – i vår tjänst utifrån deras förutsättningar, Anna Jansson, professor i hästens utfodring och skötsel
 • 15.30 Genetisk variation hos husdjuren – till nytta för oss, Anna Näsholm, professor i tillämpad husdjursförädling

Torsdag 11 april – fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap

 • 09.00 Jordbrukslandskapets fåglar – hot och lämpliga åtgärder, Åke Berg, professor i biologi
 • 09.30 Från rådjur till fästing, Petter Kjellander, professor i viltekologi
 • 10.30 Insekter och andra kryp i lantbrukets tjänst, Riccardo Bommarco, professor i ekologi
 • 11.00 Populationers sårbarhet för miljöförändringar, Pär Forslund, professor i ekologi
 • 13.00 Arters kolonisationer och utdöenden i föränderliga landskap, Thomas Ranius, professor i ekologi
 • 13.30 En markkemisk resa mot djupet, Jon Petter Gustafsson, professor i markkemi och jordmånslära
 • 14.30 Från skorsten till strömming – en miljöförorenings resa, Karin Wiberg, professor i organisk miljökemi
 • 15.00 The language of sugars, Corine Sandström, professor i organisk kemi
 • 15.30 Bioenergi, biogas och biologi – allt hänger ihop, Anna Schnürer, professor i bioenergi

Fredag 12 april – fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap

 • 09.00 Nyttiga kolhydrater, Roger Andersson, professor i livsmedelsvetenskap
 • 09.30 Havre – en hälsogröda, Lena Dimberg, professor i livsmedelsvetenskap
 • 10.30 Matens struktur och egenskaper, Maud Langton, professor i livsmedelsvetenskap
 • 11.00 Mat för kropp och själ, Cornelia Witthöft, professor i livsmedelsvetenskap

Ingen föranmälan behövs, alla är varmt välkomna till föreläsningarna!

Frågor om arrangemangen

Gunilla.Angemo@slu.se, 018-67 18 18, och Jenny.Salgeback@slu.se, 018-67 10 74, Akademiska högtider, Ledningskansliet, SLU

Tretton nya professorer i Alnarp

Senare i vår installeras 13 professorer vid SLU i Alnarp:

Program för installationsföreläsningarna i Alnarp den 16–17 maj 2013

Ämnen


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Presskontakt

David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.