Gå direkt till innehåll
I första filmen samtalar Titti Olsson (t h), Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård, Boverket. Foto: Anders Rasmusson, SLU
I första filmen samtalar Titti Olsson (t h), Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård, Boverket. Foto: Anders Rasmusson, SLU

Pressmeddelande -

Premiär 13 februari – jubilarer samverkar för att uppmärksamma Sveriges utemiljöer i filmserie!

Hur viktig är grönskan för oss människor? Vad bidrar träd, parker och urban natur med i form av ekosystemtjänster, hälsa, hållbarhet och biologisk mångfald?

Under jubileumsåret 2020 gör Tankesmedjan Movium vid SLU och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare en serie om sex kortfilmer, för att tillsammans uppmärksamma det gemensamma arbetet med att utveckla landets urbana utemiljöer utifrån olika perspektiv, exempelvis fyra årstider, inför sommaren och en framtidsspaning.

Grönskan påverkar hur vi mår!
I första filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård, Boverket, om grönskans betydelse utifrån bland annat FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030.

I filmen medverkar även Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid SLU, om bland annat betydelsen av parkernas storlek för hur de påverkar människors hälsa och välbefinnande.

Övriga medverkande är:

Ulrika Bohman, stadsträdgårdsmästare i Piteå om grönskans betydelse för hälsa och välbefinnande hos invånarna.
Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare i Helsingborg om grönskans betydelse för social och ekologisk hållbarhet i samhället.
Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare på Gotland om grönskans betydelse för den biologiska mångfalden.

13 mars 2020 publiceras den första i en serie om sex filmer under 2020 på Tankesmedjan Moviums webbsida movium.slu.se och  YouTube-kanal: https://youtu.be/8QA6h87rBZk

Filmproduktionen är ett samarbete mellan Tankesmedjan Movium vid SLU som fyller 40 år, och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare som fyller 100 år 2020.

Kontakt
Fredrik Jergmo, fredrik.jergmo@slu.se Tankesmedjan Movium vid SLU, tel: 070-294 87 57.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.