Gå direkt till innehåll
Rara arter i Grönsöös växtlistor

Pressmeddelande -

Rara arter i Grönsöös växtlistor

Under 1840-talet importerades många nya prydnadsväxter till 1600-talsslottet Grönsöö vid Mälaren. Anna Tandre vid institutionen för stad och land, SLU, har grävt i slottsarkiven och hittat växtlistor från den tiden. Hon har också studerat den fruktodling som utvecklades i början på förra seklet och som fortfarande drivs.

Grönsöö slott byggdes på 1610-talet på ön Grönsö i Mälaren utanför Enköping. Den första parken, en fruktträdgård, anlades troligen 1622. Sedan 1820-talet har Grönsöö varit i familjen von Ehrenheims ägo. Grönsöö är idag uppmärksammat med en sedan länge hävdad status som kulturmiljö.

Anna Tandre har i sitt doktorsarbete vid SLU undersökt parkens olika karaktärer under tiden 1820-1925. Avhandling är på över 450 sidor plus bilagor och bilder och är i första hand en empirisk studie. I Grönsöös arkiv har Anna Tandre studerat växtlistor från 1840-1842 och självbiografiska texter skrivna av olika medlemmar i släkten Ehrenheim. Även material om fruktodlingen, som drevs av Alice von Ehrenheim under tidigt 1900-tal, ingår i hennes källor.

Avhandlingen pekar på hur människor och plats har samverkat i byggandet av ett kulturarv och vilka drivkrafter som funnits bakom agerandet. Anna Tandre har bland annat funnit att familjemedlemmarna inte bara lade fokus på parkens arkitektoniska uppbyggnad, utseende och odlingar, utan i hög grad använde den som en ram för andra aktiviteter. Familjemedlemmarna använde park, omgivande öar och vatten som ett sceneri och en plats för privata tankar och sociala evenemang.

Växtlistorna innehåller namn och noteringar om hundratals växter, varav många var exotiska och för dåtiden oprövade prydnadsarter, importerade som plantor eller frön från Hamburg. Den här typen av plantor var en signifikativ del av svenska parker vid denna tid, men svåra att hålla vid liv.

Grönsöö driver i dag fortfarande en kommersiell fruktodling. Alice von Ehrenheims för dåtiden moderna tankar om fruktodling har betytt mycket för denna verksamhet, men även för den pomologiska kunskapen i Sverige.

Landskapsarkitekt Anna Tandre, institutionen för stad och land, SLU försvarar sin avhandling med titeln Grönsöö park och trädgård 1820-1925. Tre familjemedlemmars odling, upplevelser och dokumentation i förhållande till dagens anläggning. Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Tid: onsdagen den 19 november 2008 klockan 13.00

Plats: Loftets hörsal, Ultuna, Uppsala

Opponent: AgrD Kjell Lundquist, Landskapsarkitektur, SLU, Alnarp

Mer information

Anna.Tandre@sol.slu.se, 018-67 19 98 (tillgänglig efter disputationen)

Abstract och avhandlingen i sin helhet http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001860/

Institutionen för stad och land http://www.sol.slu.se/

Anna Tandres sida http://www.sol.slu.se/la/personal/tandre.asp

Pressbilder

(Får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf ska anges)

Grönsöö terrasser med vy ut mot vattnet. Bilden är tagen från huvudbyggnadens andra våning. Foto: Anna Tandre http://www2.slu.se/aktuellt/2008/pressbilder/AnnaTandre/Gronsoo.jpg

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.