Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Relation mellan hund och människa studerad

Hur fungerar den känslomässiga relationen mellan människa och hund? Är det möjligt att utvärdera om vissa hundägare har en närmare relation till sin hund än andra? Och vad gör egentligen hunden när den lämnas ensam?

Kring dessa frågeställningar har husdjursagronomen Therese Rehn forskat. Hon presenterar nu sina rön i en licentiatavhandling vid SLU.

Hundar har en stor inverkan på människan. Att förstå det känslomässiga bandet mellan hund och människa är viktigt för hur vi väljer att hålla våra hundar.  De vardagliga interaktionerna påverkar även hundarnas välfärd.

-Ökad kunskap och förståelse för olika typer av hund-ägare-förhållanden och vad som karaktäriserar dessa, skulle kunna hjälpa till att identifiera de orsaker till konflikter i relationen som kan ligga bakom beteendeproblem, säger Therese Rehn.

Behövs mätmetoder

För att utvärdera relationen mellan hund och ägare behövs pålitliga mätmetoder. Ainsworth’s Strange Situation Procedure (ASSP) är ett test som utformats för att undersöka bandet mellan små barn (1-2 år gamla) och deras föräldrar.

–Detta test har tidigare använts i flera studier för att värdera relationen mellan hundar och deras ägare, då bandet mellan hund och ägare har liknats vid bandet mellan ett barn och dess förälder, säger Therese Rehn.

I avhandlingen granskades ASSP som ett redskap för att utvärdera bandet mellan hund och människa. Resultaten från denna studie visade att beteende vid återförening samt närhetssökande beteende är tillförlitliga mått på hundens känslomässiga band till en person.

Men troligen är ASSP inte ett bra redskap för fortsatt forskning, anser Therese Rehn, då själva ordningen av händelser i testsituationen har en tydlig effekt på hundens beteende.

Ensamma hundar

Ett av kriterierna för att två individer ska kallas känslomässigt bundna till varandra är att de känner obehag vid en ofrivillig separation.

Detta skulle kunna orsaka problem för hundar i vårt moderna samhälle då vi oftast inte har möjlighet att vara tillsammans med hunden stora delar av dagen.

Just reaktionen hos ensamma hundar undersöktes i avhandlingen. Therese Rehn valde att studera hur hundar, som inte lider av separationsångest, påverkas av tidslängden de lämnas ensamma hemma.

Det visade sig att hundarna var inaktiva större delen av tiden (92-97 procent) då de var ensamma och att deras beteende inte förändrades över tid.

Däremot betedde sig hundarna olika beroende av tidslängden när ägaren kom tillbaka hem. Efter längre tids separation, från två till fyra timmar jämfört med 30 minuter, var hundarna mer aktiva och uppmärksamma vid återseendet.

De skakade mer på sig och slickade sig om munnen efter längre tids separation. Hundarna viftade också mer på svansen och var mer kontaktsökande efter de längre separationsperioderna oavsett hur ägaren betedde sig vid återföreningen.

–Resultaten från båda studierna antyder att svansviftning, att slicka sig om munnen och att skaka på kroppen kan fungera som indikatorer på positiva känslotillstånd hos hund. Detta bör beaktas i ytterligare forskning om känslor hos djur, säger Therese Rehn. 

Therese Rehn försvarar sin licenciatavhandling Betydelsen av det känslomässiga bandet med människan för hundars välfärd  torsdag 12 maj vid SLU.

Länk till avhandlingen i dess helhet:

http://pub.epsilon.slu.se/8081/1/Rehn_T_110420b.pdf

För mer information:

Therese.Rehn@slu.se,

018-672108, 0707-400661

 

Ämnen

Regioner


SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.