Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SLU-forskare varnar för nya trädsjukdomar

 - Askskottsjukan har på några få år spridit sig och angriper askar i askens hela utbredningsområde i vårt land, säger Pia Barklund, skogspatolog vid SLU i Uppsala. Idag är det ingen som vågar plantera ny ask. Samtidigt vet vi inte vad askskogarna ska ersättas med.

Askskottsjukan fick fotfäste i Sverige i början av 2000-talet. Den angriper årsskotten på både unga och gamla askar så att dessa vissnar ner. Angreppen kan fortsätta in till stammen och till slut döda trädet. En luftburen svamp är boven bakom skadorna.

Almsjukan är av äldre datum, och är idag spridd upp till Mellansverige. På många ställen i södra Sverige har almskogarna helt försvunnit, men ibland står de gamla skeletten kvar som minnen från en tid när almen var ett av våra dominerande ädla lövträd.

I början av 1990-talet var "ekdöden" i ropet. Många ekar skadades svårt efter några rekordkalla vintrar i mitten av 1980-talet. Svampangrepp, högt grundvatten och torka har sedan spätt på skadorna. Idag verkar "ekdöden" ha klingat av, men fortfarande bär många ekar spår av skadorna, och de har sannolikt påverkat deras tillväxt.

- Den globala handeln med virke och plantor gör att vi riskerar fler sjukdomar i framtiden, varnar Pia Barklund. Våra alar har till exempel drabbats av skador av införda svampar från släktet Phytophthora.

Det finns svampar som har förts in till Europa som nu grasserar i Medelhavsländerna på både löv- och barrträd. Det vore förödande att få in dem i Sverige.

Pia Barklund presenterar situationen för lövträd i Sverige vid Skogskonferensen i SLU Alnarp den 25-26 november.

Skogskonferensen arrangeras den 25-26 november vid SLU i Alnarp och har i år temat "Lövskogen i nytt ljus".

Kontakt: Pia Barklund, 0708-741 952

Susanne Sjöberg, pressansvarig, 070-602 4281

 

Ämnen

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.