Gå direkt till innehåll
Uppslag av invasiva ogräs vid ett fågelbord där det vintern före hade utfodrats med en viltfågelfröblandning innehållande importerat frö.
Uppslag av invasiva ogräs vid ett fågelbord där det vintern före hade utfodrats med en viltfågelfröblandning innehållande importerat frö.

Pressmeddelande -

SLU:s webbtjänst hjälper dig med ogräsen

Kämpar du med ogräs på din åker eller i ditt trädgårdsland? Ta hjälp av webbtjänsten Ogräsrådgivaren. SLU har gjort om tjänsten, så att den bland annat är lättare att använda i fält. Med hjälp av Ogräsrådgivaren kan du ta reda på vilka ogräs du har och hur du kan hantera dem.

Växtodlingen inom lantbruket är idag i fokus med tanke på vår beredskap och försörjningsförmåga. Just nu råder också en odlingstrend där många människor vill odla sin egen mat. Vad och hur vi ska odla i framtiden är med andra ord en mycket viktig fråga för samhället, både med tanke på klimatförändringar och biologisk mångfald.

För alla odlare är ogräs ett problem. De arter som uppträder som ogräs är anpassade till att återerövra mark som vi odlat upp, åker och trädgårdsland. Om ogräsen inte kontrolleras kan de minska skörden betydligt. I ett mildare klimat kan flera ogräs växa nästan året om och nya arter kan dyka upp. Dessutom ställs allt högre krav på att odlaren ska använda andra metoder än kemiska bekämpningsmedel för att kontrollera ogräsen.

Det är därför SLU satsar på Ogräsrådgivaren. Med rätt kunskap kan du hantera ogräsen i din odling. Ogräsrådgivaren är din guide till ogräsens värld, vare sig du är lantbrukare, trädgårds- och hobbyodlare, rådgivare, eller växtintresserad i största allmänhet.

– Kampen mot ogräset har varit en viktig del i jordbrukets utveckling. SLU har forskat om ogräsens biologi under lång tid och vi vill att den kunskapen ska vara tillgänglig för alla, inte minst med tanke på dagens mycket stora trädgårdsintresse. Vi började arbeta med den första versionen 2007 och är nu glada att kunna släppa en ny modernare tjänst, säger Håkan Fogelfors, projektledare för Ogräsrådgivaren.

SLU har uppdaterat Ogräsrådgivaren med ny information kring aktuella frågor, gjort den lättare att använda och anpassat tjänsten till mobilen så att du enkelt ska kunna använda den mitt i din odling.

På Ogräsrådgivaren finns:

  • Nycklar för att artbestämma ogräs
  • Fakta om ogräsens biologi och utveckling
  • Beskrivningar och konkreta råd om kontrollåtgärder och bekämpning – i såväl ekologisk som konventionell odling
  • Tips om litteratur så att du kan fördjupa dig i området.

Gå in på ogräsrådgivaren: https://www.slu.se/ograsradgivaren  

Kontaktperson

Håkan Fogelfors, statsagronom emeritus
Institutionen för växtproduktionsekologi
Sveriges lantbruksuniversitet
070-344 39 80, hakan.fogelfors@slu.se

Håkan Fogelfors är initiativtagare och huvudansvarig för Ogräsrådgivaren. Han var under åren 1987–2010 ansvarig för ämnesområdet ogräsbiologi vid SLU och är fortfarande knuten till SLU som statsagronom emeritus. Han har genom åren också givet ut flera floror och läroböcker i växtproduktionslära.

Agronom Fredrik Stendahl har ansvarat för digitalisering av bilder och grafik medan Ebba Fogelfors har varit ansvarig fotograf.

Pressbild

(Får publiceras fritt i artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Uppslag av invasiva ogräs vid ett fågelbord där det vintern före hade utfodrats med en viltfågelfröblandning innehållande importerat frö. Nya ogräsarter, eller populationer som har blivit resistenta mot ogräsmedel, kan också dyka upp på nya platser genom import av djurfoder, vilket var särskilt aktuellt under torkan 2018. Illustration: Håkan Fogelfors

Ämnen

Kontakter

David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.