Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Snabb etablering av lundfloran i ny ädellövskog

Ädellövskogar som etablerats på åkermark har oväntat god artrikedom visar forskning vid SLU i Alnarp.

Det har funnits en oro över att ädellövskogar som etableras på åkermarkunder lång tid förblir ganska artfattiga. Men det har visat sig att redan 20-åriga planteringar av ädellövskog kan innehålla en ganska artrik lundflora, inklusive vissa rödlistade arter, om de ligger direkt intill gammal ädellövskog.

Det visar forskning som ekologen Jörg Brunet, SLU Alnarp, har gjort i en studie av unga ek-, bok- och fågelbärbestånd på åkermark i Skåne.

Åkerplanteringar ofta bättre än sitt rykte. Flertalet undersökta planteringar i Skåne har utvecklats bra ur både skoglig och botanisk synpunkt. Förutom att producera värdefullt virke, är de en viktig livsmiljö och kan bli en fristad för många undanträngda ädellövskogsväxter.

Jörg Brunet, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap (www.ess.slu.se), SLU Alnarp, föreläser onsdag den 26 november under Skogskonferensen i Alnarp.

Kontakt: Jörg Brunet: 040-415184

Susanne Sjöberg, pressansvarig, 070-602 4281

Ämnen

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.