Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stormfälld skog kan ersättas med ädla lövträd

När hyggena efter det senaste decenniets stormar skulle återplanteras fanns en unik chans att förändra skogslandskapet. Men trots stöd och bidrag från samhället fortsätter skogsägarna att plantera gran. Varför?, undrar Magnus Löf, forskningsledare vid SLU i Alnarp.

Två tredjedelar av den sydsvenska lövskogen har försvunnit sedan 1700-talet. Idag dominerar granen det svenska skogslandskapet i Götaland, med undantag för de allra sydligaste delarna. Det har haft stor betydelse för många arter som är beroende av lövträd.

- Det finns ett önskemål från samhället att återställa en del av det gamla skogslandskapet genom att ersätta granen med ädellövskog när det är dags för plantering, säger Magnus Löf.

Skogsstyrelsen lämnar bidrag för återplantering, men trots bidraget planteras mycket lite ädellöv.

Magnus Löf pekar på flera faktorer som kan ligga bakom oviljan att sätta ädellöv:

1) Det är dyrt att plantera ädellöv, och samhällets bidrag kanske inte täcker merkostnaden jämfört med granplantering.

2) Skogsägaren och deras rådgivare saknar egna erfarenheter av ädellöv, och rådgivarna kan ibland ha ett egenintresse av att det planteras gran.

3) Skogsägaren kan vara ointresserad eller vara rädd för att ädellövskog i framtiden blir reservat. Kunskaperna om anläggning av ädellövskog är idag bättre, mycket tack vare den forskning som bedrivits av Magnus Löf och hans kollegor.

- Det är viktigt att vi når ut med den kunskap vi har idag, säger Magnus Löf. Samtidigt behövs både forskning och praktisk utveckling kring plantornas egenskaper, planteringsmetoder, röjningens utförande samt stödsystemens utformning för att på sikt minska de höga föryngringskostnaderna.

Magnus Löf kommer att presentera sina studier kring restaurering av ädellövskog vid Skogskonferensen SLU i Alnarp den 25-26 november.

Skogskonferensen arrangeras av SLU och har i år temat "Lövskogen i nytt ljus".

Kontakt: Magnus Löf, 070-383 53 86, 040- 41 51 19

Susanne Sjöberg, pressansvarig, 070-602 4281

Ämnen

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.