Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Värdefullt friluftsliv i sydsvensk skog

Det kostar inget att vistas i den svenska skogen, men skogsbesöket har ändå ett samhällsekonomiskt värde. Forskarna har nu beräknat att värdet av rekreation är högt i den sydsvenska skogen, i vissa fall högre än värdet av virkesproduktionen. Friluftsliv i ädellövskog har särskilt högt värde.

- Friluftsliv är en "kollektiv nyttighet" som inte har något egentligt pris på marknaden, säger Johan Norman, forskare vid SLU i Alnarp.

Men det har ändå ett samhällsekonomiskt värde som går att skatta med indirekta metoder. Johan Norman och hans kollegor Leif Mattsson och Mattias Boman har använt "resekostnadsmetoden" för att beräkna hur ett skogsbesök i den sydsvenska skogen kan värderas. De pengar som besökaren lägger på resor ger ett mått på värdet av skogsbesöket.

I en enkätundersökning fick 3000 personer i Skåne och Blekinge svara på frågor om besöksvanor och kostnader i samband med vistelsen i skogen.

- Enkätresultaten visar att vi är beredda att lägga pengar på skogsbesöket, menar Johan Norman.

Sammantaget kan värdet av friluftslivet till och med överstiga virkesvärdet i vissa skogar. Det visar att det är viktigt att olika intressen kan samsas i skogen. I enkäten frågade forskarna hur värdet av de svarandes skogsbesök skulle påverkas om andelen ädellövskog skulle öka eller minska.

- Om mängden ädellövskog skulle öka, skulle även skogens värde för rekreation öka, säger Johan Norman. Men minskar den, skulle också rekreationsvärdet sjunka.

Johan Norman presenterar sina resultat vid Skogskonferensen i Alnarp den 25-26 november.

Skogskonferensen arrangeras av SLU och har i år temat "Lövskogen i nytt ljus".

Kontakt: Johan Norman, 040-41 51 21, 070-63 63 070

Susanne Sjöberg, pressansvarig, 070-602 4281

 

Ämnen

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.