Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Växtgeners innersta avslöjas med nobelprismikroskopi

I växter och djur antas enskilda geners aktivitet oftast bestämmas var för sig. Nu visar en ny studie att utvecklingen av blommans ståndare i modellväxten backtrav sker genom en samtidig aktivering av gener som ligger nära varandra på växtens kromosomer.

Forskarna, från bland annat Kungliga tekniska högskolan (KTH), Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), har funnit att regleringen av genernas aktivitet verkar vara beroende av förändringar i hur cellens kromatin (DNA plus tillhörande packningsproteiner) är organiserat.

Genom att använda en ny typ av mikroskop, där detaljer med extremt hög upplösning kan urskiljas, påvisar forskarna att strukturella förändringar i DNA-molekylen är korrelerade med en koordinerad aktivering av ståndargenerna. Denna mikroskopteknik, s k nanoskopi, ledde f ö till 2014 års nobelpris i kemi.

Resultaten publiceras i ett kommande nummer av den vetenskapliga tidskriften Nucleic Acids Research och tyder på att specifika delar av ett utvecklingsprogram i flercelliga organismer kan vara reglerat på kromatinnivå. I det specifika fallet verkar generna som regleras på detta sätt främst vara viktiga för interaktionen mellan ståndarnas pollen och pistillens stigma, vilket har stor betydelse för bland annat artbildning.

Arbetet lägger grunden för fortsatta evolutionära studier om hur reglering av olika utvecklingsprogram kan påverka hur växterna kan skilja på pollen från sig själv och pollen från andra växter.

Såsom allt oftare är fallet med nutida biologisk forskning har projektet från första början varit helt avhängigt av ett nära samarbete mellan experimentalister (växtgenetiker vid SLU) och dataanalytiker (bioinformatiker vid KTH och SciLifeLab), där båda grupperna varit lika viktiga för genomförandet.

För kontakt och ytterligare information:

Johan Reimegård, SciLifeLab johan.reimegard@scilifelab.se, tel 073-369 99 92

Olof Emanuelsson, KTH olofem@kth.se, tel 070-322 37 94

Jens Sundström, SLU jens.sundstrom@slu.se, tel 072-573 72 17

Länk till artikel:

https://academic.oup.com/nar/article-abstract/2975288/Genome-wide-identification-of-physically-clustered

Ämnen

Regioner


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.