Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Var med när 148 ekar planteras i Ultuna

Det nya Campus Ultuna som växer fram i Uppsala bygger på tanken om en grönare, skönare och lärande plats för studenter och anställda vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Ett viktigt steg tas när 148 ekar med en spännande historia anländer och planteras vid Ulls väg.

Ekarna som nu ska sättas i jorden längs Ulls väg och där bilda en fyrradig allé har en intressant historia. Fröna såg universitetslektor Tomas Lagerström, institutionen för stad och land, till att samla in för drygt tio år sedan från ekar i Genetiska trädgården, i närheten av campusområdet. Fröna har sedan odlats upp av en skicklig plantskolist i Norrköping. Man kan säga att ekarna nu har kommit hem när de planteras i Ultuna. Totalt kommer 232 ekar att planteras i två etapper.

– Vi ska ha ett lärande campus, och få ut ett mervärde av våra insatser. Campus Ultuna kommer att bli både en pedagogisk miljö och ett utomhuslabb – utöver en vacker park, säger Tomas Lagerström.

– Det är mycket glädjande att vår gemensamma vision om att skapa ett grönare, skönare och lärande Campus Ultuna nu tar form. Satsningen blir ett lyft för undervisningen och något som studenter, anställda och besökare kommer att kunna njuta av, säger Ralf Wigenius, markhandläggare på Akademiska Hus Uppsala.

Dag:                 onsdagen den 12 oktober
Tid:                  kl 07.30 – 09.30
Plats:               Ulls väg/Undervisningsplan, Ultuna, 6 km söder om Uppsala
Medverkande:  Tomas Lagerström, universitetslektor, inst. för stad och land
                       Tel. 018-67 18 67, Tomas.Lagerstrom@slu.se
                       Ralf Wigenius, markhandläggare, Akademiska Hus Uppsala
                       Tel. 018-68 32 44, ralf.wigenius@akademiskahus.se

Ulls väg blir på sikt en grön esplanad med smal körbana för låg fart, samt gång- och cykelbanor på båda sidorna. Ekallén bildar efter hand ett grönt tak över körbanan och gång- och cykelvägarna. Under ekarna sätts låga buskar och marktäckande perenner för att skapa bra biologiska bäddar för träden. Allén avgränsas utåt med klippta bokhäckar av småländsk härkomst. En parkering i nordväst får ett varierat sortiment parkträd med bland annat japansk och italiensk al, flikbladig gråal och vårtbjörk.

Ytterligare ett steg för att nå den gröna visionen för Campus Ultuna togs den 28 september i samband med ett första spadtag för Kunskapsparken, som anläggs i anslutning till den populära Kunskapsträdgården centralt i Ultuna.

Fakta E-systemet
Ekarna i den Genetiska trädgården i Uppsala utgör en frökälla i det kvalitetssystem, E-systemet, där endast frön från specifika och högklassiga svenska frökällor får användas. Även boken till häckarna har denna E-status. Systemet firade 20-årsjubileum i fjol och har utvecklats av bland andra Tomas Lagerström vid SLU.

Fakta Campus Ultuna
Campus Ultunas tillbyggnads- och nybyggnadsprogram är det mest omfattande sedan universitetets tillkomst på 1970-talet. Totalt investerar Akademiska Hus över 2,5 miljarder kronor i förnyelsen av området, där tre nya kunskapsmiljöer växer fram: Veterinär- och husdjurscentrum (VHC), som omfattar lokaler för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt Universitetsdjursjukhuset, ett nytt BioCentrum och Mark-Vatten-Miljöcentrum. Utvecklingen ska leda till ett sammanhållet och förtätat campus med egen karaktär och tydlig identitet.

För mer information:
Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel. 0706-16 24 18, malin.ferm@akademiskahus.se
Mikael Propst, presskontakt SLU
Tel. 070-371 03 53, Mikael.Propst@slu.se

Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Genom att helt fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på 50 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på närmare 20 miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Ämnen

Taggar

Regioner


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Presskontakt

Hanna Bäckström

Presskontakt kommunikatör 018-673501
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt 018-67 14 92
Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör 040-415004
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör