Gå direkt till innehåll
Vattnet kommer!

Pressmeddelande -

Vattnet kommer!

Samtidigt som delar av England står under vatten och Themsen stiger, visar ett trettiotal landskapsarkitektstudenter, under ledning av den irländska koreografen Ríonach Ní Néill, tillsammans med ett filmteam hur stigande havsnivåer och vatten som invaderar kan förvandla Höganäs centrum!

- Om vi inte redan nu börjar planera och designa våra stränder och städer för de nya strandlinjer som vi (på ett teoretiskt plan) vet är ett framtida faktum, kan det stå såväl samhälle som individer dyrt. Värden av såväl privat som samhällelig art kan gå till spillo i onödan. Att väcka uppmärksamhet kring frågan och inta en offensiv hållning med nya designmetoder och åtgärder, tror Carola Wingren, lärare och forskare vid SLU i Alnar, är en väg att gå. Därför är studenternas uppgift att inte bara se problem utan också möjligheter i förändringen.

Klockan 12:00 lördagen den 22 februari 2014 (med genrep i skymningen kvällen före) agerar och förflyttar sig studentgruppen från Höganäs hamn via Sundstorget till Nymbergs plats vid Biblioteket, och beskriver på så sätt hur högt vattnet kan nå och var en framtida kustlinje drar fram. En dramatiserad upplösning äger rum vid biblioteket, där studenterna med rörelse och ljud beskriver tänkbara effekter av översvämningarna.

Eventet tar någon timma och efteråt ges tillfälle för vidare information och diskussion i Café Amanda på Höganäs bibliotek. Allmänheten är välkommen att titta - och också medverka! Träning för liten och stor med koreografen hålls i Brukshallen fredagen den 21 februari kl. 11.30-13.00.

Målet med arbetet är att med alternativa metoder diskutera vad klimatförändringarna, de stigande havsnivåerna, kraftiga regn och översvämningar kan leda till på en ort som Höganäs i framtiden. Vad behöver göras för att människor ska kunna bo kvar, och hur ska vi kunna förstå det ogripbara? Som att delar av Höganäs inom en inte alltför avlägsen framtid kommer stå under vatten. Det är frågor som initiativtagaren Carola Wingren, lärare och forskare vid SLU, vill diskutera på detta sätt.

- Projektet är en del i den forskning som jag bedriver i ett samarbete mellan SLU och Lunds universitet, med finansiering från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi vill pröva att med alternativa metoder sätta igång diskussionen om något som vi knappt kan föreställa oss, säger Carola Wingren, som ofta väljer att arbeta med experimentella metoder, och fortsätter:

I det tre månader långa projektet arbetar de med ett flertal metoder, bl.a. serieteckning, för att öppna för en diskussion om Höganäs framtida utformning. Serierna kommer redan nu att ställas ut på Höganäs bibliotek. De slutliga förslagen på hur Höganäs och Jonstorp kan förändras i framtiden kommer vara färdiga först i mars, då man i samband med forskningsprojektet också planerar en utställning och så småningom en skrift.

Forskningsprojektet, Inför hotet om stigande havsnivåer – planering och design av ett föränderligt landskap, som studenternas arbete är knutet till, pågår året ut. Förutom vetenskapliga artiklar kommer det att resultera i andra publikationer samt en film, där såväl student- och medborgaraktiviteten i Höganäs som tankar från idégivare, studenter, planerare och allmänhet kommer att integreras. Här är Carola intresserad av kontakt med den allmänhet som medverkat eller är åskådare, för ytterligare diskussion och eventuella intervjuer under våren.

Läs mer

Webblänk till forskningsprojektet:

https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Forskningsresultat/Naturolyckor/Vad-hander-nar-havet-stiger/

Länk till eventet i Facebook:
https://www.facebook.com/events/1392085261052228/

Kontakt

Carola Wingren, kurs- och projektansvarig. Telefon: 070 71 041 11. E-post: carola.wingren@slu.se

Karolina Alvaker, kursassistent. Telefon: 070 62 707 92 E-post: karolina@studiosenington.se


Ämnen

Taggar

Regioner


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Presskontakt

Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004