Gå direkt till innehåll
– Jag summerar ett framgångsrikt år 2020, där Svevia, trots utmanande tider, förbättrar sitt helårsresultat kraftigt, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef.
– Jag summerar ett framgångsrikt år 2020, där Svevia, trots utmanande tider, förbättrar sitt helårsresultat kraftigt, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef.

Pressmeddelande -

Svevia levererar ett kraftigt förbättrat helårsresultat

Svevia avslutade 2020 med ett kraftigt förbättrat helårsresultat om 338 miljoner kronor (202). Det operativa kassaflödet ökade och uppgick till 210 miljoner kronor (63). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev 125 miljoner kronor (170). Styrelsen föreslår till årsstämman att ordinarie utdelning ska uppgå till 251 miljoner kronor.

– Jag summerar ett framgångsrikt år 2020, där Svevia, trots utmanande tider, förbättrar sitt helårsresultat kraftigt. Den globala coronapandemin har hittills inte haft någon nämnvärd negativ inverkan på produktionen. Vi noterar dock en minskad omsättning från privat sektor för division Industri och i viss mån färre tilläggsbeställningar för division Drift, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef.

Orderingången var lägre än samma period föregående år och uppgick till 1,1 miljarder kronor (1,8). Orderstocken vid årets slut ökade till 9,0 miljarder kronor (8,5). Ökningen av orderstocken var relaterad till en bra orderingång från driftupphandlingen tidigare under året.

– Den höga orderstocken gör Svevia väl positionerat inför framtiden. Division Drift behåller sin position som Sveriges ledande driftentreprenör och levererar trots en mild vinter ett starkt resultat på samma nivå som föregående år. Division Industri behåller sin totala marknadsandel men minskade sitt resultat jämfört med rekordåret 2019. Division Anläggning har efter några tuffa år vänt utvecklingen och uppvisade för sjätte kvartalet i rad ett positivt resultat. Dotterbolaget Arento fortsätter att utvecklas externt och gör ett bra resultat med förbättrad marginal.

Den framgångsrika strategiska inriktningen, Specialister på väg, ligger fast.

– Bolaget är väl positionerat och redo att möta efterfrågan att underhålla och modernisera vägar och infrastruktur. Vår orderstock och finansiella styrka, tillsammans med våra medarbetares höga engagemang, gör att vi står väl rustade för fortsatt lönsam tillväxt, avslutar Anders Gustafsson.

För ytterligare information kontakta:

Anders Gustafsson, vd och koncernchef, Svevia, 08-404 10 00
Tobias Bjurling, CFO, Svevia, 08-404 10 00

För hela bokslutskommunikén 2020: www.svevia.se

Relaterade länkar

Ämnen


Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 1900 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och Norge och vi omsätter 8,1 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi bygger och sköter om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg, dygnet runt, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.

Kontakter

Emma Wistrand

Emma Wistrand

Presskontakt Varumärkeschef Presskontakt pressmeddelande 070-216 24 73
Sofia Eriksson

Sofia Eriksson

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Kommunikations- och marknadsfrågor 08-764 23 79
Annika Enström

Annika Enström

Presskontakt Presskontakt pressmeddelanden 090-17 26 68

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Vi är grunden i svensk infrastruktur
Svevia är specialist på att bygga och underhålla vägar, broar, hamnar och annan infrastruktur. Vi banar väg för nya stadsdelar, järnvägar, industri- och energianläggningar. Svevia är igång dygnet runt: vi sopar, plogar och sköter om vägar, gator, torg och tar hand om det gröna runtomkring.
Vi lägger grunden som ger rörlighet och plats åt människor, varor och tjänster. En grund som får stad och land att fungera. En nytta för hela samhället. Alltid med så stor hänsyn som möjligt till människor och miljö.
2022 omsatte Svevia 11,3 miljarder kronor och våra 2 200 medarbetare finns på 100 platser i Sverige. Under senare år har vi även vuxit oss starkare som vägentreprenör i Norge.