Gå direkt till innehåll

Kategorier: avloppsvatten

34 miljoner till VillageWaters – samarbete mellan sex länder runt Östersjön

34 miljoner till VillageWaters – samarbete mellan sex länder runt Östersjön

Enskilda avlopp utgör en betydande källa till det överskott av näringsämnen som når sjöar och hav och leder till övergödning och algblomning. Denna avloppsproblematik har inte utretts tillfredsställande. Projektet VillageWaters har fått anslag från Interreg Baltic Sea Region. Total budget är på 34 miljoner kronor, 4,4 kronor utgör den svenska budgeten och 2,5 av dessa är Sweden Water Research’s.

Vi möter vattentjänst­branschens framtida utmaningar

Vi bedriver forskning, utveckling och innovation för hållbar vattenanvändning tillsammans med våra ägare NSVA, Sydvatten och VA SYD. Vi fokuserar på att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Sweden Water Research AB

c/o Ideon Science Park, Scheelevägen 15
223 70 Lund
Sverige