Gå direkt till innehåll

Ämnen: Miljö, energi

Foto: Sam Makoji / Getty Images

Swedfund ökar tillgången till finansiering för mikro-, små- och medelstora företag i Nigeria

Swedfund investerar 30 miljoner US-dollar i Access Bank Nigeria Plc för att nå underfinansierade mikro-, små- och medelstora företag i stor skala. Med långsiktigt kapital och kapacitetshöjande insatser till företag som saknar tillgång till banktjänster, förväntas investeringen bidra till inkluderande tillväxt och hållbar utveckling som når unga, kvinnor samt entreprenörer på landsbygden i Nigeria.

Hållbara investeringar för jobbtillväxt och klimatet: Swedfunds Årsredovisning 2023

Hållbara investeringar för jobbtillväxt och klimatet: Swedfunds Årsredovisning 2023

Swedfund publicerar sin årsredovisning 2023: Röster för utvecklingsfinansiering. Med en växande portfölj, ökad jobbtillväxt och ett fokus på klimat, jämställdhet och digitalisering visar Swedfund på resultaten av sitt arbete under året. Genom investeringar, förstudier och värdeskapande arbete bidrar utvecklingsfinansiering till en hållbar framtid för individer och samhällen världen över.

Swedfund investerar i Teyliom Finance för att främja finansiell inkludering i Västafrika

Swedfund investerar i Teyliom Finance för att främja finansiell inkludering i Västafrika

Swedfund investerar 5 miljoner USD i ett lån till Teyliom Finance, ett dotterbolag till Teyliom Group som är en ledande panafrikansk koncern, verksam inom fem branscher i tolv länder. Investeringen riktas mot Bridge Bank Microfinance för att stärka finansieringen för mikro-, små- och medelstora företag (MSMEs) och förväntas öka den finansiella egenmakten för kvinnor i Elfenbenskusten.
Bridge Ba

Swedfund investerar ytterligare 5 miljoner USD i Husk Power Systems för att stödja tillgång till förnybar energi i Nigeria och Indien.

Swedfund investerar ytterligare 5 miljoner USD i Husk Power Systems för att stödja tillgång till förnybar energi i Nigeria och Indien.

Den 20 oktober investerade Sveriges utvecklingsfinansiär, Swedfund, ytterligare 5 miljoner USD i Husk Power Systems (Husk), ett företag som arbetar för elektrifiering av landsbygden i Afrika och Indien. Swedfunds finansiering kommer att bidra till fortsatt etablering av mikronät i Nigeria och Indien, vilket möjliggör ökad tillgång till ren, prisvärd och pålitlig energi.

Swedfund investerar 15 MUSD i Horizon Capital Growth Fund IV för att investera i företag i Ukraina och Moldavien

Swedfund investerar 15 miljoner USD i Horizon CGF IV för investeringar i små och medelstora företag inom IT-sektorn i Ukraina. Investeringen kommer att bidra till att skapa arbetstillfällen och exportintäkter till Ukraina.
Syftet med investeringen är att investera i ledande IT-företag i Ukraina och Moldavien, en region som för närvarande har begränsad tillgång till privat kapital, givet den fu

Visa mer

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund

Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige

Besök våra andra nyhetsrum