Gå direkt till innehåll
Kraftig ökning av SwedSec-licensierade

Pressmeddelande -

Kraftig ökning av SwedSec-licensierade

I månadsskiftet juni/juli 2013 var drygt 13 700 anställda på den svenska värdepappersmarknaden SwedSec-licensierade, vilket är en kraftig ökning under året. Antalet SwedSec-anslutna företag var vid samma tidpunkt fler än någonsin och uppgick till 181 stycken.

Ökningen av antalet licenshavare förväntas fortsätta och beror huvudsakligen på SwedSecs skärpta regler. Sedan den 1 januari 2013 måste alla rådgivare som arbetar med finansiell rådgivning på företag som är anslutna till SwedSec licensieras. Tidigare gällde endast licenskravet den som ägnar sig åt kvalificerad rådgivning.

– De skärpta kraven för rådgivare leder till höjda kunskaper och att fler omfattas av det disciplinära förfarandet vilket stärker konsumentskyddet, säger Katarina Lidén, VD på SwedSec.

SwedSec-licensieringen är baserad på självreglering, vilket innebär att det är frivilligt för företag att ansluta sig till systemet. För förtroendet för branschen är det därför viktigt med en bred uppslutning kring SwedSec, vilket för de anställda medför kunskapskrav samt krav på att följa lagar och andra regler. Till SwedSec ansluter sig företag med tillstånd från Finansinspektionen såsom banker, mäklarfirmor, fondbolag, kapitalförvaltare, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.

– SwedSec är en kvalitetsstämpel som står för kunskaper och regelefterlevnad. Jag rekommenderar sökfunktionen på SwedSecs webbplats för att se efter om t.ex. din rådgivare, försäkringsförmedlare eller förvaltare har aktiv licens, avslutar Katarina Lidén.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Kategorier


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på licensieringstest och årlig kunskapsuppdatering samt genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kontakter

Agneta Oscarsson

Agneta Oscarsson

Presskontakt Vd 073 96 411 98

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. Swedsec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.