Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SwedSec återkallar försäkringsrådgivares licens

Försäkringsrådgivaren har vid upprepade tillfällen brutit mot dokumentationsplikten.

Försäkringsrådgivaren har vid upprepade tillfällen brutit mot företagets interna regler om att dokumentera rådgivning till kunder. Vid ett flertal tillfällen har han inte dokumenterat alls och i andra fall har dokumentationen varit ofullständig. Dessutom har det förekommit att han inte utfört dokumentationen i anslutning till rådgivningstillfället.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att försäkringsrådgivarens agerande har utsatt företaget för icke oväsentliga risker och att företaget dessutom förorsakats ekonomisk skada. Nämnden anser att rådgivaren genom de upprepade överträdelserna allvarligt brustit i sitt arbete och att hans licens därför ska återkallas. Med hänsyn till vissa omständigheter tidsbegränsas återkallelsen.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 189 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.