Gå direkt till innehåll
SwedSec återkallar licens för kundtjänstrådgivare

Pressmeddelande -

SwedSec återkallar licens för kundtjänstrådgivare

Rådgivaren har felaktigt hanterat flera låneärenden. Hon har också hanterat sin sons bolån och gett honom förmånligare ränta än han borde ha haft.

Rådgivaren har hanterat flera låneärenden på ett felaktigt sätt. Hon har inte kontrollerat och analyserat kundens inkomst korrekt och därmed brutit mot företagets kreditinstruktioner.

Det är också klarlagt att rådgivaren har handlagt ett bolåneärende som gällt hennes son. Rådgivaren har gett sonen förmånligare marginal för sina bolån än den som rekommenderades enligt företagets beräkningsmodell. Agerandet stred mot företagets uppförandekod.

SwedSecs disciplinnämnd finner överträdelserna så allvarliga att rådgivarens licens återkallas.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB

08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Kategorier


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 175 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kontakter

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15
Sofia Wiklund

Sofia Wiklund

Presskontakt Kommunikationsansvarig Pr & Communication

Swedsec licensierar finansbranschen.

Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. 285 företag är anslutna till Swedsec och drygt 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag. För mer information besök: swedsec.se

Swedsec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.