Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SwedSec återkallar licens för värdepappershandlare som angett falska affärsdatum

Handlaren har systematiskt angett oriktiga affärsdatum för sina egna värdepappersaffärer för att dölja regelöverträdelser.

Handlaren har för 40 egna värdepappersaffärer medvetet rapporterat osanna affärsdatum för att det skulle se ut som om affärerna var rapporterade inom föreskriven tid.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att handlaren har agerat synnerligen olämpligt. Agerandet strider mot företagets regler om anställdas egna affärer och mot de grundläggande krav på sanningsenlighet som måste ställas på en licenshavare. Regler om anställdas egna värdepappersaffärer har stor betydelse för allmänhetens förtroende för finansmarknaden och det är viktigt att dessa respekteras. Disciplinnämnden anser att handlaren allvarligt brustit i sin tjänsteutövning och att hans licens därför ska återkallas.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.