Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar investeringsrådgivare

Pressmeddelande -

SwedSec varnar investeringsrådgivare

Rådgivaren har brutit mot skyldigheten att anmäla bisysslor till sin arbetsgivare. 

Rådgivaren har förmedlat kontakt mellan en kund i det företag där han var anställd och en firma som bedriver konstverksamhet. För förmedlingen har han fått en ansenlig summa i provision. Rådgivaren har också haft ett uppdrag som ensam styrelseledamot i och företrädare för ett bolag. Ingen av bisysslorna har anmälts av rådgivaren till sin arbetsgivare. Arbetsgivaren har därför inte fått möjlighet att ta ställning till lämpligheten av bisysslorna.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att det är viktigt att anställda fullgör sin anmälningsplikt till arbetsgivaren och inte ägnar sig åt sidoverksamhet eller antar privata uppdrag utan att detta först har godkänts av arbetsgivaren. Reglerna om bisysslor och annan sidoverksamhet har stor betydelse för allmänhetens förtroende för arbetsgivarens verksamhet. Rådgivarens överträdelser är principiellt allvarliga. Med hänsyn till att det, förutom styrelseuppdraget, endast har varit fråga om en förmedlad konstaffär, anser disciplinnämnden att påföljden med viss tvekan kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Runt 183 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 700 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.