Gå direkt till innehåll
SwedSec varnar kreditrådgivare

Pressmeddelande -

SwedSec varnar kreditrådgivare

Rådgivaren har vid kreditgivning inte dokumenterat kredittagarens återbetalningsförmåga korrekt. Vidare har rådgivaren ensam fattat ett kreditbeslut utan behörighet.

Vid ett flertal tillfällen under 2016 har rådgivaren vid kreditgivning inte dokumenterat kundernas samtliga skulder. Det har lett till att dokumentationen inte gett en fullständig bild av kundernas återbetalningsförmåga. Detta är i strid med företagets kreditregler. Det har i flera fall funnits skillnader mellan kunders uppgivna inkomst och vad som framkommit i kreditupplysningen. Även detta är i strid med företagets kreditregler. Rådgivaren har också fattat kreditbeslut i ett fall trots att hon saknade behörighet att ensam fatta beslut.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren genom sina upprepade överträdelser allvarligt har brustit i sitt arbete. Agerandet har även utsatt företaget för utökade kreditrisker. Det föreligger därför grund för återkallelse av hennes licens. Med hänsyn till de arbetssätt som rådde på kontoret anser disciplinnämnden att påföljden – om än med tvekan – kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Ämnen

Taggar


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Runt 185 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 800 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Presskontakt

Teresa Isele

Teresa Isele

Presskontakt VD 08-56 26 07 15

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. SwedSec Licensiering AB är ett av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad helägt aktiebolag.

SwedSec lämnar däremot ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.