Gå direkt till innehåll
Vi i Sverige slänger ca 1,3 miljoner ton mat varje år.
Vi i Sverige slänger ca 1,3 miljoner ton mat varje år.

Blogginlägg -

Gemensam insats för att minska matsvinnet i Sverige

En viktig faktor för att vår matproduktion och konsumtion ska vara hållbar är att vi halverar vårt matsvinn till år 2050. Enligt Naturvårdsverket slänger vi ca 1,3 miljoner ton mat varje år.

Dagens matsvinn är en tredjedel av all mat som produceras. Det svenska hushållet står för den största andelen av det totala matsvinnet genom mat vi köper som vi inte äter upp. Men matsvinn finns genom hela livsmedelkedjan. Skadade råvaror, utgångna bäst-före-datum och felbedömningar i efterfrågan är några av de vanligaste anledningarna.

För att minska matsvinnet behöver vi alla arbeta gemensamt; producenter, konsumenter, restauranger och butiker. Därför har Livsmedelverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för hur vi gemensamt ska minska matsvinnet till 2030 och bidra till att uppfylla FN:s mål om att minska matavfall.

Så här tar SydGrönt ansvar för matsvinn 

SydGrönts viktigaste insatser för att minska matsvinn, är vår noggranna odlingsplanering då vi planerar odlarnas produktion efter marknadens behov. Vi odlar helt enkelt inte på spekulation, utan på vad våra kunder och konsumenter efterfrågar. Genom samverkan så kan våra mindre odlare leverera tillsammans till större kunder och vi kan styra volymer så att vi undviker matsvinn.

SydGrönts långtgående arbete med IP Sigill Frukt och Grönt borgar för produkter som håller hög och jämn kvalité. Grönsaker är dyrbara och ofta känsliga specialgrödor som kräver stor kunskap om skötsel, bevattning och hantering. Rätt insatser och åtgärder behöver genomföras i rätt tid och i rätt mängd. Hanteringen av frukt och grönt efter skörd är också en viktig del i det arbetet. Hos oss på SydGrönt ska produktens kvalité bevaras genom hela kedjan, från jord till bord. Hanteringen måste produkt anpassas, vara snabb och går ofta ut på att hålla en obruten kylkedja, från odling, förpackning till distribution. Det är därför många av våra odlare med känsliga produkter har investerat i klimatsmart kyllagring på sina gårdar och att vårt eget åkeri håller kylkedjan från produktion till kund.

Se vår kortfilm på hur du där hemma kan minska matsvinnet HÄR!

Ämnen

Relaterat innehåll

SydGrönt - Frukt och Grönt från Svenska odlare

SydGrönt är en ekonomisk förening och producentorganisation för svenska odlare av frukt och grönsaker. Vi utvecklar, säljer och distribuerar ett modernt sortiment av svenskproducerad frukt och grönsaker till hela den svenska dagligvaruhandeln.

SydGrönt
Knut Påls Väg 11
25669 Helsingborg
Sverige