Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

EMA godkänner Takedas läkemedel NINLARO för behandling av multipelt myelom

Europeiska kommissionen har gett villkorat godkännande av NINLAROTM (ixazomib) (kapsel) för behandling av cancerformen multipelt myelom. Läkemedlet har i kombination med lenalidomid och dexametason visat signifikant progressionsfri överlevnad jämfört med kombinationsbehandlingen placebo, lenalidomid och dexametason vid multipelt myelom. NINLARO är den första orala proteasomhämmaren som EMA godkänt

CHMP rekommenderar villkorat godkännande av NINLARO (ixazomib) - den första orala proteasomhämmaren för behandling av patienter med multipelt myelom

CHMP rekommenderar villkorat godkännande av NINLARO® (ixazomib), den första orala proteasomhämmaren, för behandling av patienter med multipelt myelom. Rekommendationen baseras på TOURMALINE-MM1 studien, där NINLARO plus lenalidomid och dexametason visade 6 månaders förbättring av progressionsfri överlevnad jämfört med placebo plus lenalidomid och dexametason.

Nya studiedata indikerar fördelaktig säkerhetsprofil för vedolizumab avseende långtidssäkerhet

Nyligen publicerades nya data avseende vedolizumabs säkerhet vid behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom i den vetenskapliga tidskriften Gut. Dessa visar att vedolizumab tolererades väl av de över 2800 patienter som behandlats inom ramen för det pivotala studieprogrammet. Vedolizumab är en behandling för vuxna med ulcerös kolit och Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet.

NINLARO® (ixazomib) – en oral proteasomhämmare, i kombination med lenalidomid och dexametason, ger signifikant längre progressionsfri överlevnad hos patienter med recidiverande och/eller refraktärt multipelt myelom

I veckan presenterades resultat från TOURMALINE-MM1 vid ASH:s 57:e årliga möte i Orlando. Studien visar att behandling med NINLARO® (ixazomib) förlänger progressionsfri överlevnad (PFS) och har en hanterbar biverkningsprofil hos patienter med recidiverande och/eller refraktärt multipelt myelom.

Visa mer

Med vår passion för sjukvård som drivkraft hoppas vi bidra till en hälsosammare och ljusare framtid för människor världen över

Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

För ytterligare information, besök www.takeda.se

Takeda Pharma AB

Box 30143
104 25 STOCKHOLM