Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

EU-kommissionen godkänner Livtencity (maribavir) – ett nytt behandlingsalternativ för transplanterade patienter som drabbats av CMV-infektion som är svårbehandlad med eller utan resistens mot dagens standardbehandling

Stockholm, Sverige – 2022-11-29
EU-kommissionen har godkänt maribavir för behandling av vuxna transplanterade patienter som drabbats av cytomegalovirus (CMV)-infektion som är svårbehandlad med eller utan resistens mot dagens standardbehandling. Godkännandet baseras på resultat från fas 3 SOLSTICE-studien som visade att maribavir var mer än dubbelt så effektivt jämfört med dagens standardbehandl

Takeda’s Dengue Vaccine Candidate Provides Data On Protection Against Dengue Fever Through 4.5 Years in Pivotal Clinical Trial

− In long-term exploratory analysis, TAK-003 prevented 84% of hospitalizations and 61% of symptomatic dengue illness overall, with no identified important safety risks.
− Results through 4.5 years conclude the evaluation of the primary two-dose series of TAK-003.
− TAK-003 is currently undergoing regulatory review for potential licensure in both the European Union and select dengue-endemic c

​Långsiktig förebyggande behandling med Takhzyro minskar antalet attacker med 87 % för patienter med hereditärt angioödem

Finala resultat från fas III-studien HELP visar att subkutan injektion med Takhzyro (lanadelumab) hjälpte till att långsiktigt förebygga och förhindra anfall hos patienter med hereditärt angioödem (HAE). Antalet attacker reducerades med 87 % jämfört med studiestart. Resultaten presenterades vid årets virtuella astma- och allergikongress ACAAI, American College of Allergy, Asthma and Immunology.

Ny subkutan beredningsform av Entyvio (vedolizumab) vid inflammatorisk tarmsjukdom godkänd inom EU

Den Europeiska kommissionen har godkänt Entyvio (vedolizumab) som subkutan injektion till vuxna patienter med måttlig till svår ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Läkemedlet ska vid underhållsbehandling kunna ges i form av en injektion under huden istället för regelbundna infusioner på sjukhus. Det gör det möjligt för patienterna att själva sköta behandlingen i hemmet istället för att behöva besöka

​Takeda fortsätter sin strategi genom avyttring av tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten i Europa till Orifarm för upp till 670 miljoner USD

Takeda har idag ingått avtal om att avyttra en portfölj av utvalda produkter och anläggningar som inte ingår i Takedas kärnverksamhet. Det är ett antal receptfria och receptbelagda läkemedel som säljs i Europa samt två tillverkningsanläggningar i Danmark och Polen som säljs till Orifarm, ett snabbväxande danskt läkemedelsföretag för upp till 670 miljoner USD.

EU-kommissionen godkänner Alunbrig (brigatinib) som första linjens behandling av ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

EU-kommissionen har godkänt Alunbrig (brigatinib) inom EU som första linjens behandling av vuxna med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer. Godkännandet baseras på resultat från fas III-studien ALTA-1L som visar att Alunbrig var överlägsen krizotinib som första linjens ALK-behandling och visade en signifikant skillnad i effekt hos de patienter som hade hjärnmetastaser vid studiestart.

Visa mer

Med vår passion för sjukvård som drivkraft hoppas vi bidra till en hälsosammare och ljusare framtid för människor världen över

Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

För ytterligare information, besök www.takeda.se

Takeda Pharma AB
Box 30143
104 25 STOCKHOLM